قیمت-ماشین-لباسشویی-ال-جی-2

کد خطا ماشین لباسشویی ال جی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

ارور ماشین لباسشویی الجی

کد خطای ماشین لباسشویی ال جی

ماشین لباسشویی های الجی با الهام از فناوری دستی فناوری اینورتر دایرکت را طراحی کرده اند که هم به الیاف البسه آسیبی نمیرساند و هم باعث بهبود عملکرد دستگاه شده است.
در صورتی که لباسشویی شما در عملکرد دچار مشکل شد ابتدا به ارور لباسشویی الجی دقت کنید.
در زیر کد خطای ماشین لباسشویی الجی را مشاهده نمایید و علت آن را جویا شوید.

کد خطای CL ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
CLقفل کودک بنا به دلیلی گیر کرده است.
رفع عیب ارور CL لباسشویی ال جی:
 • قفل کودک را یک بار باز و بسته کنید.
 • 3 ثانیه دکمه قفل کودک را نگه دارید.
کد خطای OE ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
OEاشکالی بر سر راه تخلیه آب وجود دارد.
رفع عیب ارور OE لباسشویی ال جی:
 • لوله خروجی را چک کنید.
 • پمپ تخلیه را هم بررسی کنید.
 • اگر چیزی در پمپ گیر کرده است آن را خارج نمایید.
کد خطای IE لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
IEدر زمان معمول، آن مقداری از آب گیری که لازم است، انجام نشده است.
رفع عیب ارور IE لباسشویی ال جی:
 • لوله ورودی آب را از نظر پیچ خوردن و انسداد بررسی کنید.
 • شیر ورودی جریان آب را چک کنید.
کد خطای DE ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
DEدرب لباسشویی باز است.
رفع عیب ارور DE لباسشویی ال جی:
 • درب ماشین لباسشویی را یک بار باز و بسته کنید.
 • ممکن است اشکال از میکروسوییچ درب باشد.
کد خطای UE ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
UEوضعیت قرار گیری دستگاه شما بالانس نیست.
رفع عیب ارور UE لباسشویی ال جی:
 • عدم توازن در قرارگیری را رفع کنید.
 • پایه های لباسشویی را تراز کنید.
کد خطای SE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407
ارورعلت ارور
SEموتور دستگاه دچار ایراد شده است.
رفع عیب ارور SE لباسشویی ال جی:
 • موتور لباسشویی را بررسی نمایید.
 • این کار را بهتر است به تعمیرکار متخصص تعمیرات لباسشویی الجی بسپارید.
کد خطای CE ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
CEاحتمالا در موتور اتصال کوتاه وجود دارد.
رفع عیب ارور CE لباسشویی ال جی:
 • برد موتور را باز و تعمیر کنید.
 • تعمیرات برد را بهتر است به یک متخصص بسپارید.
کد خطای LE لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
LEکارکرد موتور دچار اشکال شده است.
رفع عیب ارور LE ماشین لباسشویی ال جی:
 • موتور ماشین لباسشویی باید توسط تعمیرکار بررسی شود.
 • احتمال زیاد تاخو موتور دچار مشکل شده و باید تعویض شود.
کد خطای FE لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
FEلباسشویی بیش از اندازه ای که لازم است آب گیری کرده است.
رفع عیب ارور FE لباسشویی ال جی:
 • آب اضافی را از طریق خروجی خارج کنید.
 • هیدروستات را چک کنید.
 • در صورت نیاز لازم است هیدروستات تنظیم شود.
کد خطای TE ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
TEدمای آب، بیش از مقدار مجاز است.
رفع عیب ارور TE لباسشویی ال جی:
 • ترموستات ماشین باید تعمیر یا تعویض شود.
 • المنت را نیز بررسی نمایید.
 • در صورت داشتن سنسور حرارتی، سنسور نیز لازم است بررسی و تعویض شود.
کد خطای PE لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
PEاشکالی در هیدروستات لباسشویی وجود دارد.
رفع عیب ارور PE ماشین لباسشویی ال جی:
 • میکروسوییچ آن را باز و تعمیر کنید.
 • هیدروستات لازم است تعویض شود.
کد خطای IE لباسشویی ال جی مدل wm-w,407
ارورعلت ارور
IEاشکالی در سیستم ورودی آب وجود دارد.
رفع عیب ارور IE لباسشویی ال جی:
 • لوله ورودی آب را از نظر پیچ خوردن و انسداد بررسی کنید.
 • شیر ورودی جریان آب را چک کنید.
کد خطای CE ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-721n
ارورعلت ارور
CE.جریان ورودی به مدار الکتریکی موتور، بیش از حد مجاز است
رفع عیب ارور CE لباسشویی ال جی:
 • دو شاخه ماشین لباسشویی را از برق بکشید و بعد از گذشت ده ثانیه مجددا آن را به برق بزنید.
 • اگر در منطقه سکونت شما نوسان برق زیاد است توصیه میکنیم حتما لباسشویی را به ترانزیستور متصل کنید.
کد خطای CD لباسشویی ال جی مدل wm-721n
ارورعلت ارور
CD.لباس ها خشک شده اند و فرآیند خنک شدن دارد صورت می گیرد
رفع عیب ارور CD ماشین لباسشویی ال جی:
 • دکمه Pause را که فشار دهید، این ارور رفع می شود.
کد خطای CL ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-721n
ارورعلت ارور
CLقفل کودک فعال شده است
رفع عیب ارور CL ماشین لباسشویی ال جی:
 • دستتان را روی قفل کودک بگذارید و برای مدت سه ثانیه آن را فشار دهید تا غیر فعال شود.
کد خطای DE لباسشویی ال جی مدل wm-721n
ارورعلت ارور
DEلباسشویی نمی تواند برای شروع به کار ، درب خودش را قفل کند
رفع عیب ارور DE لباسشویی ال جی:
 • اگر که درب کج شده است یا قفل آن خراب شده است، اقدام به تعمیر آن بکنید.
 • ماشین را هم آن قدر پر نکنید که در آن به زور بسته شود.
کد خطای IE لباسشویی ال جی مدل wm-721n
ارورعلت ارور
IEآب نمی تواند به میزان کافی در داخل لباسشویی پر شود.
رفع عیب ارور IE ماشین لباسشویی ال جی:
 • فیلتر ورودی، شلنگ ورودی آب و شیر آب را از نظر بسته نبودن چک کنید.
 • شیر برقی نیز لازم است بررسی شود.
کد خطای IE لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s
ارورعلت ارور
IEآب ورودی جریان کافی را ندارد.
رفع عیب خطای IE ماشین لباسشویی ال جی:
 • برد کنترل الکترونیکی را بررسی کنید.
 • فیلتر ورودی، شلنگ ورودی آب و شیر آب را از نظر بسته نبودن چک کنید.
 • مطمئن شوید فشار آب شهری به حد کافی باشد.
کد خطای UE لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s
ارورعلت ارور
ueوضعیت قرار گیری دستگاه شما بالانس نیست.
رفع عیب ارور ue لباسشویی ال جی:
 • عدم توازنی که در قرارگیری ماشین لباسشویی وجود دارد را رفع کنید.
 • پایه های لباسشویی را تراز کنید.
کد خطای OE لباسشویی ال جی مدل wm-b124s
ارورعلت ارور
OEتخلیه آب دچار اشکال شده است.
رفع عیب لباسشویی ال جی:
 • پمپ تخلیه را بررسی کنید و ایراد آن را رفع نمایید.
 • در صورتی که چیزی در پمپ تخلیه گیر کرده است خارج نمایید.
کد خطای FE ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-b124s
ارورعلت ارور
FEآب محفظه لباسشویی سر ریز شده است.
رفع عیب ارور FE ماشین لباسشویی ال جی:
 • شیر برقی ورودی آب را چک بکنید و به هیدروستات هم نگاهی بیاندازید.
کد خطای PE لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s
ارورعلت ارور
PEسطح آب بالاتر از حد مجاز قرار گرفته است.
رفع عیب ارور PE لباسشویی ال جی:
 • میکروسوییچ و سنسور حساس به فشار سطح آب را چک کنید.
 • هیدروستات را بررسی نمایید.
کد خطای DE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s
ارورعلت ارور
DEاشکالی در سنسور هیتر رخ داده است.
رفع عیب ارور DE لباسشویی ال جی:
 • المنت های حرارتی مربوط به کنترل دمای دیگ را تعمیر کنید.
کد خطای LE لباسشویی ال جی مدل wm-b124s
ارورعلت ارور
LEموتور قفل کرده است.
رفع عیب ارور LE لباسشویی ال جی:
 • اجزای موتور باید باز شده و تعمیر شود.
کد خطای PF لباسشویی ال جی مدل wm-b124s
ارورعلت ارور
PFخطایی در سیستم برق رسانی لباسشویی رخ داده است.
رفع عیب ارور PF ماشین لباسشویی ال جی:
 • برد کنترل الکترونیکی را چک کنید.
 • اتصالات لباسشویی را بررسی کنید.
هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.

درخواست تعمیرات و نصب فوری

سایر مطالب وبلاگ هوم کارا

علت بسته نشدن درب یخچال

از رایج‌ترین مشکلات گزارش شده، بسته نشدن درب یخچال است. این مسئله باعث بروز مشکلاتی می‌شود. این موارد عبارتند از: فساد مواد غذایی درون یخچال، آسیب به کمپرسور یخچال، برفک

مطالعه مقاله »