راهنمای خرید کولرگازی – اسپیلت الجی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

اسپلیت الجی مدل NA248SK3 از۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تا ۱۴,۰۰۰,۰۰ تومان

اسپلیت الجی مدلNA188SK3 از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپلیت الجی مدلNA128SK1  از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسپلیت الجی مدلNA098SK1 از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NF128ST1 از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NF098ST1 از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NP277SK1 از ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NP187SK1 از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NP127SK1 از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا  ۸,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NP097SK1 از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NT247SK3 از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NT187SK3 از ۵,۵۰۰,۰۰۰ تا  ۹,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NT127SK1  از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۵۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل NT097SK1 از ۵,۴۰۰,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰,۰۰۰

اسپلیت الجی مدل TB307SK1 از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۵۰۰,۰۰۰

مشخصات اسپلیت الجی مدل NA248SK3

۶۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی

۴۰% خنک کنندگی سریعتر

دارای فناوری™DUAL Inverter Compressor

دارای فناوری Wi-Fi

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

دارای کمپرسور مخصوص مناطق گرمسیری

ظرفیت سرمایشی:

۲۷۳۰۰~۲۳۰۰۰~۳۰۷۰( Btu/h)

ظرفیت گرمایشی :

۲۷۵۰۰~۲۵۰۰۰~۳۰۷۰( Btu/h)

مشخصات اسپلیت الجی مدل NA188SK3

۶۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی

۴۰% خنک کنندگی سریعتر

دارای فناوری™DUAL Inverter Compressor

دارای فناوری Wi-Fi

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۲۳۵۰۰~۱۸۰۰۰~۳۰۷۰

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۲۳۸۰۰~۲۰۵۰۰~۳۰۷۰

مشخصات اسپلیت الجی مدل NA128SK1

۶۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی

۴۰% خنک کنندگی سریعتر

دارای فناوری™DUAL Inverter Compressor

دارای فناوری Wi-Fi

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۱۳۰۰۷~۱۲۰۰۰~۳۵۱۶

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۱۳۶۵۶~۱۲۶۳۲~۳۵۱۶

مشخصات اسپلیت الجی مدلNA098SK1

۶۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی

۴۰% خنک کنندگی سریعتر

دارای فناوری™DUAL Inverter Compressor

دارای فناوری Wi-Fi

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۹۵۵۹~۹۲۰۰~۳۵۱۶

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۱۳۶۵۶~۱۱۲۶۶~۳۵۱۶

بیشتر بخوانید:راهنمای خرید یخچال فریزر و ساید بای ساید آاگ

مشخصات اسپلیت الجی مدل NF128ST1

۶۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دارای نشانگر میزان مصرف برق

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی ( Btu/h)

۱۲۰۰۰

ظرفیت گرمایشی ( Btu/h)

۱۲۸۰۰

مشخصات اسپلیت الجی مدل NA098SK1

۶۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دارای نشانگر میزان مصرف برق

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی ( Btu/h)

۹۲۰۰

ظرفیت گرمایشی ( Btu/h)

۱۰۰۰۰

مشخصات اسپلیت الجی مدل NP277SK1

تکنولوژی اینورتر

کنترل فعال انرژی

۱۵ متر پرتاب باد

پلاسمستر آیونایزر

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۳۷۵۵-۲۳۸۹۸-۳۱۷۵۰

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۳۰۷۰-۲۷۳۱۲-۳۰۰۴۳

مشخصات اسپلیت الجی مدل NP187SK1

تکنولوژی اینورتر

کنترل فعال انرژی

۱۵ متر پرتاب باد

پلاسمستر آیونایزر

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۳۰۷۰-۱۷۰۷۰-۲۵۵۳۷

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۳۰۷۰-۲۰۴۸۴-۳۰۰۴۳

مشخصات اسپلیت الجی مدل NP127SK1

تکنولوژی اینورتر

کنترل فعال انرژی

۱۵ متر پرتاب باد

پلاسمستر آیونایزر

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۳۰۷۳-۱۱۹۴۹-۱۳۷۹۳

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۳۰۳۸-۱۳۶۵۶-۱۷۴۱۱

مشخصات اسپلیت الجی مدل NP097SK1

تکنولوژی اینورتر

کنترل فعال انرژی

۱۵ متر پرتاب باد

پلاسمستر آیونایزر

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۳۰۳۸-۸۵۳۵-۱۲۶۳۲

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۳۰۳۸-۱۱۵۰۵-۱۳۹۹۷

مشخصات اسپلیت الجی مدل NT247SK3

کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد

۶۵٪ صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دارای نشانگر میزان مصرف برق

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۳۰۷۰-۲۴۰۰۰-۲۷۳۰۰

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۳۰۷۰-۲۴۵۰۰-۲۷۵۰۰

مشخصات اسپلیت الجی مدل NT187SK3

کارکرد تا دمای ۶۵ درجه سانتیگراد

۶۵٪ صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دارای نشانگر میزان مصرف برق

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۳۰۷۰-۱۸۰۰۰-۲۳۵۰۰

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۳۰۷۰-۲۰۷۰۰-۲۵۵۰۰

مشخصات اسپلیت الجی مدل NT127SK1

۶۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دارای نشانگر میزان مصرف برق

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۳۵۱۶-۱۱۵۰۵-۱۳۰۰۷

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۳۵۱۶-۱۲۲۹۰-۱۳۶۵۶

مشخصات اسپلیت الجی مدلNT097SK1

۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دارای نشانگر میزان مصرف برق

۱۳ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۳۵۱۶-۸۵۳۵-۹۵۵۹

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۳۵۱۶-۸۵۳۵-۹۵۵۹

مشخصات اسپلیت الجی مدل  TB307SK1

کاهش مصرف برق با تکنولوژی اینورتر

دارای فیلتر ۳M

۶۰% صرفه جویی در مصرف انرژی

۲۰ متر قدرت پرتاب باد

ظرفیت سرمایشی – Btu/h

۳۷۵۳-۲۹۰۰۲-۳۱۳۹۰

ظرفیت گرمایشی – Btu/h

۳۷۵۳-۲۹۰۰۲-۴۰۹۴۴

هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.