ارور و کد خطا کولر گازی تراست

ارور و کد خطا کولر گازی تراست | بررسی تمام ارورها

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

ارور E1، E2، E3 و E4 مربوط به بروز مشکل در سنسورهای دمای کولر گازی تراست است.

 ارور E1 کولر گازی تراست

اور E1 نشان دهنده بروز مشکل در سنسور دمای داخلی محیط کولر گازی شما (T1) می باشد و باید این سنسور برای اتصال کوتاه و یا قطع شدن بررسی شود.

 ارور E2 کولر گازی تراست

اور E2 نشان دهنده بروز مشکل سنسور حرارتی بر روی اواپراتور کولر گازی شما (T2) می باشد و باید این سنسور برای اتصال کوتاه و یا قطع شدن بررسی شود.

 ارور E3 کولر گازی تراست

اور E3 نشان دهنده بروز مشکل باید سنسور حرارتی کندانسور (T3) می باشد و باید این سنسور برای اتصال کوتاه و یا قطع شدن بررسی شود.

بیشتر بخوانیم: تعمیر کولر گازی

 ارور E6 کولر گازی تراست

محافظت از یونیت خارجی بر اساس جدول زیر:

LED1 LED2 LED3 محتوا
خاموش خاموش روشن Ok
روشن خاموش روشن اشکال در ترتيب فاز های ورودی
خاموش روشن روشن اورلود جریان
روشن روشن روشن  قطعی یکی از فازها

 ارور E8 کولر گازی تراست

ارور E8 بع دلیل جمع شدن آلودگی الکتروستاتیکی رخ می دهد.

 ارور P4 کولر گازی تراست

ارور P4 نشان دهنده سرما یا گرمای بیش از حد اواپراتور کولر گازی شما است.

 ارور P5 کولر گازی تراست

ارور P5 نشان دهنده گرمای بیش از حد در کندانسور کولر است که باید همه دلایلی که باعث گرم شدن بیش از حد کندانسور یا یونیت خارجی کولر گازی شده است مورد بررسی قرار بگیرند. در بخش عیب یابی کولر تراست همین مقاله به این دلایل اشاره کردیم.

 ارور P9 کولر گازی تراست

ارور P9 کولر گازی تراست برای محافظت از برفک زنی یا وزش باد سرد در حالت گرمایش رخ می دهد.

بیشتر بخوانیم: تعمیر کولر گازی پنجره ای

ارور کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

مدل های فقط سرد

ارور E1، E2، E3 و E4

ارورهای E1 تا E4 کولر گازی تراست، مربوط به بروز مشکل در سنسورهای دمای کولر گازی تراست است. باید سنسورها را برای هر گونه قطعی یا اتصال کوتاه بررسی نمایید.

بیشتر بخوانید:علت بوق زدن اتو پرس

 ارور E5 کولر گازی تراست

ارور E5 زمانی رخ می دهد که مشکلی در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی کولر گازی بوجود آید.

 ارور E10 کولر گازی تراست

وقتی ارور E10  کولر گازی تراست رخ می دهد باسد فشار مکش کمپرسور برای هر گونه اشکال مورد بررسی قرار گیرد.

 ارور E13 کولر گازی تراست

ارور E13 کولر تراست زمانی رخ می دهد که فازهای ورودی به کمپرسورقطع شوند.

بیشتر بخوانیم: تعمیر کولر گازی اسپلیت در منزل

 ارور E14 کولر گازی تراست

ارور E4 کولر تراست نشان دهنده وجود اشکال در ترکیب فازهای کمپرسور کولر شماست و حتما باید توسط کسی که در این زمینه تخصص دارد مورد بررسی و عیب یابی قرار بگیرد.

 ارور P4 کولر گازی تراست

ارور P4 نشان می دهد که دمای اواپراتور بیش از حد زیاد و با کم شده است، بنابراین باید دمای اواپراتور یونیت داخلی مورد بررسی قرار گیرد.

 ارور P5 کولر گازی تراست

ارور P5 کولر تراست نشان می دهد که دمای کندانسور بیش از حد معمول است؛ بنابراین باید دمای کندانسور یونیت خارجی بررسی شود.

 ارور P7 کولر گازی تراست

ارور P7  کولر تراست بیان کننده این است که دمای Discharge بیش از حد زیاد شده است.

 ارور P9 کولر گازی تراست

ارور P9  زمانی اتفاق می افتد که سیستم بخواهد از خود در برابر برفک زدن محافظت کند.

 ارور P10 کولر گازی تراست

ارور P10  کولر تراست بیان کننده این است که فشار Discharge بیش از حد است.

 ارور P11 کولر گازی تراست

ارور P11  کولر تراست بیان کننده این است که فشار suction خیلی کم است.

 ارور P12 کولر گازی تراست

ارور P12  کولر تراست نشان می دهد که کمپرسور مصرف جریان بیش از حد نرمال داشته است؛ بنابراین باید همه دلایلی که ممکن است باعت این مصرف زیاد برق کمپرسور شود توسط یک تعمیرکار متخصص بررسی و عیب یابی شوند.

 ارور HS کولر گازی تراست

علامت HS در واقع یک ارور نیست بلکه نشانه دهنده این است که عملیات برفک زدایی کولر در حال اجراست.

ارور کولر گازی تراست مدل TCFS-96H

در صورت مشاهده هر کدام از کد خطا یا ارورهای زیر، برق ورودی کولر را سریعا قطع کرده و دستگاه را خاموش کنید و از یک تکنسین حرفه ای کمک بگیرید.

ارور E0 کولر گازی تراست

ارور E0 نشان دهنده بروز اشکال در ترتیب فازهای ورودی کولر گازی تراست شما می باشد.

ارور E1 کولر گازی تراست

ارور E1 کولر تراست نشان دهنده قطعی فاز برق ورودی است که باید کنترل فاز دستگاه بررسی شود.

ارور E2 کولر گازی تراست

ارور E2 کولر تراست نشان دهنده بالا بودن فشار کمپرسور با مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسور است که در این صورت باید سنسور های فشار و جریان کمپرسور بررسی شود. همچنین ممکن است اورلود بخش هایی از قسمت های الکتریکی رخ داده باشد و بخش های الکتریکی دستگاه ترانسفورمر، برد اصلی دستگاه Display و سایر قسمت های الکتریکی دچار نقص فنی شده باشد.

ارور E3 کولر گازی تراست

ارور E3 کولر تراست بیان کننده افت و یا افزایش ولتاژ بر روی جریان برق اصلی است؛ به عبارتی ولتاژ برق ورودی غیر عادی است.

ارور E4 کولر گازی تراست

ارور E4 کولر تراست نشان می دهد که مشکل فشار پایین گاز کولر بوجود آمده است؛ در این صورت باید فیلتر یونیت داخلی چک شود و گاز R22 کولر و سنسور فشار پایین بررسی شود.

ارور E5 کولر گازی تراست

ارور E5 کولر تراست به دلیل مشکل در سنسورهای دمای داخلی محیط رخ می دهد که باید برای هر گونه قطعی و یا اتصال کوتاه بررسی شود.

ارور E6 کولر گازی تراست

ارور E6 کولر تراست به دلیل مشکل در سنسورهای دمای یونیت خارجی رخ می دهد که باید برای هر گونه قطعی و یا اتصال کوتاه بررسی شود.

ارور E8 کولر گازی تراست

ارور E8 نشان دهنده بالا رفتن دمای کمپرسور کولر شما است.

ارور کولر گازی تراست مدل TGS-18H

ارور F1 کولر گازی تراست

ارور F1 کولر تراست نشان دهنده بروز مشکل در سنسور داخلی محیط  کولر است که باید برای هر گونه قطعی و یا اتصال کوتاه بررسی شود.

ارور F2 کولر گازی تراست

هنگامی که ارور F2 کولر گازی تراست رخ می دهد باید سنسور لوله اواپراتور بررسی شود.

ارور H1 کولر گازی تراست

علامت H1 ارور نیست، بلکه نشان دهنده فعال شدن فرایند یخ زدایی خارجی است.

ارور کولر گازی تراست مدل TGFS-45CT3

ارور E1 کولر گازی تراست

ارور محافظتی E1 کولر تراست برای محافظت سیستم در مقابل فشار بالای کمپرسور رخ می دهد.

ارور E2 کولر گازی تراست

ارور محافظتی E2 کولر تراست برای محافظت سیستم از یخ زدگی اواپراتور رخ می دهد.

ارور E3 کولر گازی تراست

ارور محافظتی E3 کولر تراست برای محافظت سیستم در مقابل فشار پایین کمپرسور رخ می دهد.

ارور E4 کولر گازی تراست

ارور محافظتی E4 کولر تراست برای محافظت سیستم در برابر دمای بالای گاز خروجی از کمپرسور رخ می دهد.

ارور E5 کولر گازی تراست

ارور محافظتی E3 کولر تراست برای محافظت سیستم  در مقابل ولتاژ پایین رخ می دهد.

ارور کولر گازی تراست برای مدل های TMSC – ۰۹H , TMSC – ۱۲H , TMSC – ۱۸H

برای مدل های فقط سرد کولر گازی تراست

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر
 سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است.  چشمک زن خاموش
سنسور دمای داخلی محیط و با سنسور اواپراتور چک شود.  چشمک زن روشن
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار خاموش  چشمک زن
خطای program chip روشن  چشمک زن
خطای برد دستگاه  چشمک زن  چشمک زن

برای مدل های سرد-گرم کولر گازی تراست

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر چراغ یخ زدایی
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. خاموش چشمک زن چشمک زن
سنسور دمای داخلی محیط چک شود. خاموش چشمک زن خاموش
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار چشمک زن خاموش چشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زن خاموش
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن چشمک زن
سنسور اواپراتور چک شود. خاموش خاموش چشمک زن

ارور کولر گازی تراست برای مدل هایTMSC – ۲۴H , TMSC – ۳۰H , TMSC – ۳۶H

برای مدل های فقط سرد کولر گازی تراست

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. چشمک زن خاموش
سنسور دمای داخلی محیط و با سنسور اواپراتور چک شود. چشمک زن روشن
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار خاموش چشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زن
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن

برای مدل های سرد-گرم کولر گازی تراست

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر چراغ یخ زدایی
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. خاموش چشمک زن چشمک زن
سنسور دمای داخلی محیط چک شود. خاموش چشمک زن خاموش
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار چشمک زن خاموش چشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زن خاموش
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن چشمک زن
سنسور اواپراتور چک شود. خاموش خاموش چشمک زن

ارور کولر گازی تراسن برای مدل های TMS2E – ۱۸H , TMS3G – ۲۷C

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر چراغ یخ زدایی
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. چشمک زن خاموش خاموش
سنسور دمای داخلی محیط چک شود. خاموش چشمک زن خاموش
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار چشمک زن خاموش چشمک زن
خطای program chip روشن روشن روشن
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن چشمک زن
سنسور اواپراتور چک شود. خاموش خاموش چشمک زن
فیوز حرارتی قطع شده است. چشمک زن چشمک زن خاموش

عیب یابی کولر گازی تراست برای مدل TMFE-60H

LEDها برای تشخیص مشکلات یونیت خارجی

در حالت عملکرد نرمال، LEDها خاموشند و تنها زمانی که مشکلی رخ دهد چشمک می زنند.

کد این اشکالات در جدول زیر لیست شده است.

محتوا LED1 LED2 LED3 نشانگر
ترتيب فازهای ورودی دستگاه را چک کنید. چشمک زن خاموش خاموش E04
قطعی احتمالی فازها چشمک زن خاموش خاموش E04
Low Pressure و High Pressur چک شود. چشمک زن خاموش خاموش E04
مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسور خاموش خاموش چشمک زن E04
قطعی سنسور دمای لوله برگشت کمپرسور(T3) خاموش چشمک زن چشمک زن E04
قطعی سنسور دمایی یونیت خارجی (T4) خاموش چشمک زن خاموش E04
دمای بالای کندانسور چشمک زن چشمک زن چشمک زن E04

ارور کولر گازی تراست برای مدل TMFE-60H

ارور P02 کولر گازی تراست

این کد از نوع محافظتی بوده و در زمان اورلود کمپرسور رخ میدهد.پ

ارور P03 کولر گازی تراست

این کد از نوع محافظتی بوده و دمای اواپراتور یونیت داخلی بسیار پایین باشد رخ می دهد.

ارور E01 کولر گازی تراست

ارور E01  نشان دهنده بروز مشکل در سنسور های دما کولر گازی است که در این صورت باید کلیه سنسورهای دمای کولر از نظر قطع شدن یا اتصال کوتاه مورد بررسی قرار بگیرند.

ارور E02 کولر گازی تراست

ارور E02 نشان دهنده مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور که در این صورت باید وضعیت کمپرسور کولر گازی شما توسط یک تکنسین متخصص بررسی و عیب یابی شود.

ارور E03 کولر گازی تراست

ارور E03 نشان می دهد که کمپرسور کولر گازی بلافاصله پس از وصل شدن برق شروع به کار می کند.

ارور E04 کولر گازی تراست

ارور E04  نشان دهنده محافظت از یونیت خارجی است که علت بروز آن باید توسط یک متخصص بررسی شود.

عیب یابی کولر تراست به کمک علائم صفحه نمایشگر

شکل روبرو نمای گرافیکی علائکی است که بر روی نمایشگر کولر تراست نشان داده می شوند با توجه به شماره گذاری انجام شده برای هر یک، به توضیح آن ها می پردازیم:

عیب یابی کولر گازی تراست

۱- نشانگر اتوماتیک

این چراغ نشانگر زمانی که دستگاه تهویه مطبوع در وضعیت اتوماتیک است روشن می شود.

۲- چراغ DEFROST (برفک زدایی) ( فقط برای مدل های سرد گرم)

این چراغ نشانگر زمانی که تهویه مطبوع به طور اتوماتیک شروع به برفک زدایی می کند، روشن می شود.

۳- چراغ درجه حرارت

تنظیمات درجه حرارت را زمانی که سیستم تهویه مطبوع روشن است نمایش می دهد.

۴- چراغ عملكرد

این چراغ بعد از وصل شدن برق چشمک زده و زمانی که دستگاه در حال کار است روشن می شود.

۵- چراغ تایمر

این چراغ زمانی که تایمر روشن یا خاموش شدن دستگاه فعال است. نمایان می شود.

مشکلات متداول و عیب یابی کولر گازی تراست

در ادامه مشکلات متداولی که برای کولر گازی تراست ممکن است رخ دهد را برای  کمک به شما  جهت فهمیدن علت بروز مشکل و عیب یابی کولر گازی تراست  بیان می کنیم.  برخی از این مشکلات است به گونه‌ای است که با کمی دقت می توانید به عنوان یک استفاده کننده عاددی آنها را برطرف کنید،  اما برخی از این مشکلات نیاز به تخصص و دانش فنی در زمینه تعمیرات کولر گازی تراست دارد  و برای عیب یابی و برطرف کردن آن باید حتماً از یک متخصص کمک بگیرید.

مشکل شروع به کار نکردن کولر گازی تراست

۱)  قطعی یا سوختگی فیوز برد اصلی  کولر گازی تراست

اگر متوجه شدید فیوز وصل می شود و بعد از چند دقیقه قطع می شود و یا اینکه فیوز وصل می‌شود و بلافاصله  قطع می شود، مشکل از قطع یا سوختگی فیوز برد اصلی می باشد.

۲)  بعد از اتصال کولر به برق،  هیچ اتفاقی نمی افتد.

 زمانی که کولر گازی تراست را به برق وصل میکنید بوق هشدار آن به صدا در می آید و  با استفاده از ریموت کنترل  می ‌توانید تنظیمات کولر خود را انجام دهید؛ اما هنگامی که متوجه شدید با اتصال کولر به برق،  دستگاه  هیچ واکنشی نشان نمی دهد، ممکن است:

  •  برق به کولر گازی شما نرسد
  •  دوشاخه برق به درستی وارد نشده است و ارتباط برقرار نشده است
  •  فیوز برد اصلی سوخته باشد
  • ارتباط ترانسفورماتور به خوبی برقرار نشده و یا اینکه ترانسفورماتور دچار نقص فنی شده است.

۳)  ریموت کنترل کولر گازی تراست عمل نمی کند

 اگر با فشردن هر یک از دکمه های ریموت کنترل کولر گازی تراست، دستگاه شما هیچ عکس العملی نشان نمی دهد ممکن است باطری های ریموت کنترل ضعیف شده باشد و یا اینکه به طور کلی خراب شده باشد. در غیر این صورت احتمالاً گیرنده سیگنال یونیت به درستی عمل نمی کند.

 توجه: گاهی اوقات نیز شروع به کار نکردن کولر گازی ترانس شما به دلیل  میزان خیلی کم ولتاژ برق اتفاق می‌افتد.

 عملکرد گرمایش و سرمایش کولر گازی ضعیف است

 قبل از هر چیزی که آیا تنظیمات دمای کولر تراست شما به درستی انجام شده است. اگر مشکل مربوط به تنظیم نامناسب دمای کولر نبود  باید موارد زیر را بررسی کنید:

۱)   ممکن است در فرایند سرد کنندگی کولر فنی به وجود آمده باشد  که در این صورت باید:

  •  کمبود گاز کولر را بررسی کنید و در صورت نیاز به شارژ کولر گازی تراست نمایید.
  •  فشار کمپرسور کولر گازی را بررسی نمایید.
  •  شیر چهار طرف را برای  وجود هر گونه نقص فنی بررسی نمایید.
  •  لوله های اواپراتور را برای وجود هر گونه انسداد یا شکستگی بررسی نمایید.
هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.