ارور و کد خطا کولر گازی ال جی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
ارور کولر گازی ال جی
ارور کولر گازی ال جی
LSN090CE LSU090CELSN120CE LSU120CELSN180CE LSU180CE
LSN090HE LSU090HELSN120HE LSU120HELSN180HE LSU180HE
LSN240CE LSU240CELSN240HE LSU240HE 

همچنین کد خطاها و توضیحات سری CH را به صورت کلی شرح می دهیم و در انتها می توانید جزئیات مربوط به ارورهای ch کولر ال جی اینورتر را از لینک زیر دانلود نمایید.

خطاهای CH کولر گازی اینورتر ال جی

CH01CH02CH06CH12
CH05CH53CH10CH21
CH221CH26CH27CH29
CH32CH35CH38CH40
CH65CH47CH46CH45
CH44CH41CH53CH60
CH61CH62CH67

کد خطا و مشخصات کولر گازی ال‌جی اینورتر سری LSN

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید یونیت داخلی این کولر دارای یک صفحه نمایشگر است که یک ال ای دی یا چراغ داخل این نمایشگر وجود دارد این چراغ دارای دو حالت است.

نمایشگر ال جی

نمایشگر ال جی مدل LSN240HE

حالت اول:

اگر این چراغ ثابت باشد کولر در حالت عادی خود به سر می‌برد و هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

حالت دوم:

ولی اگر این چراغ به‌صورت متوالی چشمک بزند نشانگر خرابی سیستم بوده و باید طبق جدول زیر نسبت به بازدید آن اقدام کرد و مشکل آن را برطرف ساخت.

کد ارور Errorتوضیحاتتعداد چشمک زدن چراغ
 1اتصال کردن یا وصل نبودن thermistor یونیت داخلی۱x
 2اتصال کردن یا وصل نبودن thermistor یونیت خارجی 2x
 5 عدم ارتباط یونیت داخلی با یونیت خارجی 5x
 9 خطای حافظه (EEPROM) واحد داخلی 9x
 10 خطای فن داخلی قفل شدن  یا از کار افتادن یا کارکردن با دور پایین 10x

در توضیح جدول بالا باید گفت که مثلاً خطای ارور یک اگر چراغ چشمک‌زن یک‌بار روشن شود و خاموش شود به عبارتی پالس‌های یکی بدهد خطای کد یک است و اگر مثلاً به‌صورت ۵ پالس /۵ پالس ارور دهد یعنی ۵ بار روشن خاموش شود و بعد یک توقف و باز ۵ بار چشمک بزند کد خطا ۵ محسوب می‌شود.

در زیر  مشخصات کلی کولر گازی ال جی مدل های ذکر شده را میبینید که اطلاعات خیلی خوب و ارزشمندی را درباره نحوه کارکرد ونحوه تعمیر درست آن در اختیار شما می گذارد.

lg LSN240HE

ﻛﺪ ﺧﻄﺎهای CH ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ کولر گازی اینورتر ال جی

  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎ

 •  ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻄﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﻄﺎیی ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 • ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺩﺩ، LED ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻚ ﺯﺩﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 • ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻄﺎ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

جدول کد خطا در واحد داخلی کولر گازی اینورتر ال جی

نشانه خطاتوضیحاتکد خطا
واحد داخلی
LED2(قرمز)LED1(سبز)
۱ بارسنسور هوای یونیت داخلی باز/اتصالا کوتاه۱
۲ بارسنسور لوله ورودی یونیت داخلی باز/اتصالا کوتاه۲
۵ بارسنسور لوله ورودی یونیت داخلی و یونیت بیرونی۵
۶ بارسنسور لوله خارجی یونیت داخلی۶
۹ بارEEPROM یونیت داخلی۹
۱ بارایراد عملکرد موتور فن داخلی۱۰
۱ بار۲ بارسنسور وسط لوله یونیت داخلی۱۲
 • در دستگاه هایی که نمایشگر سون سگمننت دارند به صورت عددی ظاهر می شود:

مثال:

خطای ارتباطی یا CH05 ظاهر می شود.

توضیحات کد خطا و ارورها (خطاهای یونیت داخلی)

علامت خطاتوضیحاتکد خطا
دستگاه بیرونی (KW 2,4)دستگاه داخلی (SB/SC)
سبزقرمزLED1LED2
۱ بار سنسور هوای داخل (باز/اتصالی) 1
 – –۲ بار  –  سنسور لوله ورودی دستگاه داخلی (باز/اتصالی) 2
 – – 5 بار – اشکال در ارتباط (دستگاه داخلی↔دستگاه بیرونی) 5
 – – 6 بار – سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی (باز/اتصالی) 6
 – – 9 بار – خطای EPROM دستگاه داخلی 9
 – – 1 بار خطای قفل شدن فن داخلی 10
 – –۲ بار 1 بار سنسور لوله میانی دستگاه داخلی (باز/اتصالی) 12

توضیحات کد خطا و ارورها (خطاهای یونیت بیرونی)

علامت خطاتوضیحاتکد خطا
دستگاه بیرونی (KW 2,4)دستگاه داخلی (SB/SC)
سبزقرمزLED1LED2
 1 بار۲ بار 1 بار۲ بار DC Peak 21
۲ بار۲ بار۲ بار۲ بار مبدل جریان زیاد (۲CT) 22
۳ بار۲ بار۳ بار۲ بار ولتاژ پایین لینک DC 23
۶ بار۲ بار۶ بار۲ بار خطای موقعیت کمپرسور DC 26
۷ بار۲ بار۷ بار۲ بار خطای خرابی PSC 27
۹ بار۲ بار۹ بار۲ بار جریان زیاد کمپرسور 29
 1 بار 3 بار 1 بار۳ بار خطای CT پایین 31
 2 بار۳ بار 2 بار۳ بار دمای بیش از حد لوله تخلیه 32
 –۴ بار ۴ بار  سنسور CT (باز/اتصالی)۴۰
۱ بار  ۴ بار ۱ بار   ۴ بار   سنسور لوله خروجی (باز/اتصالی)۴۱
۴ بار  ۴ بار ۴ بار    4 بار  سنسور هوای بیرون (باز/اتصالی)۴۴
 5 بار ۴ بار ۵ بار    4 بار  سنسور لوله میانی کندانسور (باز/اتصالی)۴۵
۸ بار  ۴ بار  ۸ بار    4 بار  سنسور لوله خروجی کندانسور (باز/اتصالی)۴۸
۳ بار ۵ بار  ۵ بار    – اشکال در ارتباط (دستگاه داخلی↔دستگاه بیرونی)۵۳
 –۶ بار   –۶ بار   خطای چک سام EPROM دستگاه بیرونی۶۰
۱ بار۶ بار  ۱ بار   ۶ بار    دمای بیش از حد لوله کندانسور۶۱
۲ بار   ۶ بار  ۲ بار   ۶ بار    دمای بیش از حد هیت سینک۶۲
۳ بار   ۶ بار  ۳ بار    6 بار   دمای پایین لوله کندانسور۶۳
۵ بار   ۶ بار  ۵ بار    6 بار   سنسور هیت سینک (باز/اتصالی)۶۵
۷ بار   ۶ بار  ۷ بار      6 بار   قفل شدن فن BLDC بیرونی۶۷

کد خطا یا ارور CH01 کولر گازی ال جی

علت بروز ارور CH01 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ هوای داخلی است در این حالت باید ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ۱۰ کیلو اهم: در ℃۲۵ یا ℉۷۷

کد خطا یا ارور CH02 کولر گازی ال جی

علت بروز ارور CH02 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ورودی یونیت ﺩﺍخلی است در این حالت باید ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ بررسی کنید اگر مقاومت ۰ یا بینهایت بود سنسور را تعویض نمایید و اگر مقاومت نرمال بود برد را بررسی کنید. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ۵ کیلو اهم: در ℃۲۵ یا ℉۷۷

کد خطا یا ارور CH05 و CH53 کولر گازی ال جی (خطای ارتباطی)

علت بروز ارور CH05 و CH53، خطای ارتباطی بین ﻭﺍﺣﺪ داخلی و بیرونی است که در این حالت ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ داخلی و بیرونی بیش از ۳ دقیقه اتفاق می افتد. CH05 ﺩﺭ یونیت داخلی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ CH53 ﺩﺭ یونیت بیرونی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

در این حالت باید:

۱) ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ (ولتاژ بین ۲۰۸ الی ۲۳۰ باشد).

۲) بررسی کنید ﺳﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

در صورت نیاز سیم ارتباطی را ترمیم یا تعویض کنید

بررسی کنید سیم نول اتصال داشته باشد.

۳) ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ارتباطی ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ بررسی کنید ﻧﺮﻣﺎﻝ: ﺑﻴﺶ ﺍﺯ (۲㏁)

۴) ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۵) ﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ داخلی ﻭ ﻭﺍﺣﺪ بیرونی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺕ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

۶) ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻴﻠﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ)ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻴﻠﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻴﺮﺳﻴﮕﻨﺎل (ترمینال شماره ۳) استفاده شده باشد.

۷) ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﻕ ۳ ﻓﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ.

کد خطا یا ارور CH06 کولر گازی ال جی

علت بروز ارور CH06 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ خروجی یونیت داخلی است در این حالت باید ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ بررسی کنید اگر مقاومت ۰ یا بینهایت بود سنسور را تعویض نمایید و اگر مقاومت نرمال بود برد را بررسی کنید. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ۵ کیلو اهم: در ℃۲۵ یا ℉۷۷

کد خطا یا ارور CH09 کولر گازی ال جی

علت بروز ارور CH09، خطای برد آپشن است که یا ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ است و یا به طور کلی ایراد از ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ است. در این حالت باید ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ که ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﻪ درستی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

نکته: ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮﻥ ﺳﮕﻤﻨﺘﻲ (۸۸) است، دیده می شود ﻛﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺩ ﺩﻳﺴﭙﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺩ ﺁﭘﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﻤﻜﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻳﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

کد خطا یا ارور CH10 کولر گازی ال جی

علت بروز ارور CH10،ایراد موتور فن داخلی است که ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ یک ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻧﻴﺎﻓﺘﺪ، این خطا رخ می دهد. مواردی که در این حالت باید بررسی شوند:

 • ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ
 • ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﻓﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺩ
 • ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 • ایراد برد (PBC) داخلی

اگر علت بروز ارور CH10، ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ داخلی باشد، ﻓﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﻓﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ است. در این حالت ﺷﻔﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ. در این حالت باید ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ تعمیر و یا تعویض شود.

اگر علت بروز ارور CH10، ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ باشد، ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ،  ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ و یا ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. در این حالت باید سیم ها و اتصالات آن ها بررسی و در صورت نیاز سیم ها تعمیر و یا موتور فن تعویض شوند.

اگر علت بروز ارور CH10، ایراد در موتور فن باشد، ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. در این حالت باید موتور فن بررسی و درصورت نیاز تعویض شود.

اگر علت بروز ارور CH10، ایراد برد (PBC) داخلی باشد، ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ. در این حالت باید برد داخلی بررسی و درصورت نیاز تعویض شود.

کد خطا یا ارور CH12 کولر گازی ال جی

علت بروز ارور CH12 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ / ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ وسط یونیت داخلی است در این حالت باید ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ بررسی کنید اگر مقاومت ۰ یا بینهایت بود سنسور را تعویض نمایید و اگر مقاومت نرمال بود برد را بررسی کنید. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ۵ کیلو اهم: در ℃۲۵ یا ℉۷۷

کد خطا یا ارور CH21 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH21، نشان دهنده بالا بودن ولتاژ DC است و علت بروز آن ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ لحظه ای، ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎمی ﺑﺎﻻ و یا ایراد در قسمت IPM است. مواردی که در صورت بروز خطای CH21 باید بررسی شوند:

 • ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﺯﻫﺎ  U,V,W : ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ  و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ U,V,W
 • ﺑﺮﻭﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ  Over Load: ﺷﺎﺭژ ﮔﺎﺯ ﺯﻳﺎﺩ، ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺯﻳﺎﺩ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ (ﻋﺪﻡ ﺍﮔﺰﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ)
 • ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ

کد خطا یا ارور CH22 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH22، نشان می دهد که CT2 ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و علت بروز آن ﺧﻄﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ (ولتاژ ﭘﺎﻳﻴﻦ)، شرایط  Over Load و یا  ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺮﺩ است. مواردی که باید در صورت بروز خطای CH22 بررسی کنید:

 • ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

کد خطا یا ارور CH23 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH23، نشان دهنده ﻭﻟﺘﺎژ پایین ﺧﻂ DC کمتر از ۱۴۰ v rms ﺍﺳﺖ و علت بروز آن ﺧﻄﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ (ولتاژ ﭘﺎﻳﻴﻦ) و یا سوختگی قطعه در ﺑﺮﺩ است. مواردی که باید در صورت بروز خطای CH23 بررسی کنید:

 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻟﺘﺎژ ﻭﺭﻭﺩﻱ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭﻟﺘﺎژ خط DC

کد خطا یا ارور CH26 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH26، مربوط به موقعیت DC کمپرسور است و علت بروز آن ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ، ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ، (ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ، قفل ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ …)، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ (IPM) و یا ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ است. مواردی که باید در صورت بروز خطای CH26 بررسی کنید:

 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ
 • ﺑﺎﺯ/ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺳﻴﻤ ﻬﺎﻱ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ (ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪﻧﻪ)
 •  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ : ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ، ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ ﻭ …
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ IPM (ﺑﻪ ﺍﺭﻭﺭ ۲۱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ)
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮﺩ

کد خطا یا ارور CH27 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH27، مربوط به ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻄﺎﻱ PSC ﺍﺳﺖ و علت بروز آن شرایط  Over Load، ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ یا ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮﺩ (PSC) است. مواردی که باید در صورت بروز خطای CH27 بررسی کنید:

 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ / ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻓﻦ/ﺟﻬﺖ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ: ۱۰A/26.8mH
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ

کد خطا یا ارور CH29 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH29، مربوط به ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻓﺎﺯ کمپرسور است که علت بروز آن ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ، ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ، قفل ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ…و یا ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ است. مواردی که باید در صورت بروز خطای CH29 بررسی کنید:

 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ
 • بررسی ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ: ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ، مسیر ﺑﺎﺩ ﻭ …
 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮﺩ

کد خطا یا ارور CH32 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH32، نشان دهنده ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ (۱۰۵℃(۲۲۱℉)↑) است که علت بروز آن ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ، ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ…، ﻧﺸﺘﻲ ﻣﺒﺮﺩ، ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺩﻫﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗر و یا ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮ رLEV / ﺧﺮﺍﺑﻲ  LEV است. مواردی که باید در صورت بروز خطای CH32 بررسی کنید:

 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ، ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ ﻭ…
 • ﻧﺸﺘﻲ ﻣﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ (ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﻫﻢ ﺳﻨﺴﻮﺭ)
 •  ﻭﺿﻌﻴﺖ LEV ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

کد خطا یا ارور CH35 کولر گازی ال جی

کد خطا یا ارور ch35 به معنی افت بیش از حد فشار  است. به عبارتی نشان دهنده فشار کمتر از ۱bar یا ۱۵ psig در سنسور فشار است. هنگام بروز ارور ch35 باید میزان فشار و باز بودن دریچه های سرویس و اتصال CN_PRESS باید بررسی شوند. اگر یک سیستم دارای فشار نامناسب باشد و یا دچار نشتی شده است،قبل از شارژ گاز باید این مشکلات برطرف شوند.

کد خطا یا ارور CH38 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH38 کولر ال جی، نشان دهنده وجود نشتی در کولر گازی شماست. کولر گازی ال جی خود را برای مدت زمان ده دقیقه خاموش کنید و از برق جدا کنید، سپس آن را به برق وصل کنید و مجددا روشن نمایید. اگر ارور CH38 کولر گازی ال جی شما برطرف نشد، حتما از تکنسین متخصص برای عیب یابی وجود نشتی گاز در کولر گازی خود کمک بگیرید.

کد خطا یا ارور CH40 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH40، نشان دهنده این است که سنسور CT ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ است که علت بروز آن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺮﺩ می باشد و در صورت بروز ارور CH40 باید ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ, ﻣﺪﺍﺭ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ بررسی شوند.

کد خطا یا ارور CH41 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH41، به دلیل اتصال نادرست، اتصال باز یا اتصال کوتاه سنسور ﻟﻮﻟﻪ ﺩﻫﺶ (ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ) رخ می دهد که در این حالت باید وضعیت اتصال سنسور را بررسی نمایید. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ : ۲۰۰ کیلو اهم در ℃۲۵ یا (℉۷۷)

کد خطا یا ارور CH44 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH44، به دلیل اتصال نادرست، اتصال باز یا اتصال کوتاه سنسور دمای هوا رخ می دهد که در این حالت باید وضعیت اتصال سنسور را بررسی نمایید. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ : ۱۰ کیلو اهم در ℃۲۵ یا (℉۷۷)

کد خطا یا ارور CH45 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH45، به دلیل اتصال نادرست، اتصال باز یا اتصال کوتاه سنسور لوله کندانسور رخ می دهد که در این حالت باید وضعیت اتصال سنسور را بررسی نمایید. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ : ۵ کیلو اهم در ℃۲۵ یا (℉۷۷)

کد خطا یا ارور CH46 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH46، به دلیل اتصال نادرست، اتصال باز یا اتصال کوتاه سنسور لوله مکش رخ می دهد که در این حالت باید وضعیت اتصال سنسور را بررسی نمایید. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ : ۵ کیلو اهم در ℃۲۵ یا (℉۷۷)

کد خطا یا ارور CH61 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH61،نشان دهنده ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ℃۶۳(℉۱۴۵) است که علت بروز آن ﻛﺜﻴﻔﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ، ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ، ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ…، EEV ﻭ ﺳﻮﻛﺖ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ، ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﻳﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺁﻥ می باشد. مواردی که باید در صورت بروز خطای CH61 بررسی کنید:

 • ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 •  ﻭﺿﻌﻴﺖ EEV ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

کد خطا یا ارور CH62 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH62، نشان دهنده ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﺮﺩ ﻫﻴﺖ سینک بیرونی است که علت بروز آن ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭ ﻟﻮﺩ (ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ، ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ…)، ﻧﺼﺐ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ و یا ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ است. مواردی که باید در صورت بروز خطای CH62 بررسی کنید:

 • فن بیرونی را بررسی کنید.
 • ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

کد خطا یا ارور CH65 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH65، به دلیل اتصال نادرست، اتصال باز یا اتصال کوتاه سنسور هیت سینک رخ می دهد که در این حالت باید وضعیت اتصال سنسور را بررسی نمایید. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ : ۱۰ کیلو اهم در ℃۲۵ یا (℉۷۷)

کد خطا یا ارور CH67 کولر گازی ال جی

بروز ارور CH62، نشان می دهد که ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ (ﻓﻴﺪﺑﻚ)ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻓﻦ BLDC ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. در این حالت ممکن است ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻓﻦ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﻴﻮﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و یا ﻣﺪﺍﺭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻓﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. مواردی که باید در صورت بروز خطای CH67 بررسی کنید:

 • ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺳﻴﻢ ﻓﻦ ﻭ ﻓﻴﻮﺯ  ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻓﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ارور CO در کولر گازی ال جی

ارور CO کولر گازی ال جی در واقع یک ارور نیست بلکه یک نشانگر است. علامت CO نشان دهنده فعال شدن تمیزکنندگی خودکار (auto clean) کولر شماست. هنگامی که عملکرد تمیز کنندگی خودکار را از روی کنترل کولر فعال می کنید، پس از اینکه کولر را خاموش می کنید، فرایند تمیزکنندگی به صورت خودکار آغاز می شود. در این حالت شما شاهد علامت CO در کولر گازی ال جی خواهید بود و پس از پایان فرایند تمیز کنندگی خودکار، کولر خاموش می شود.

هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.