ارور ماشین لباسشویی پاکشوما

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

ارور ماشین لباسشویی پاکشوما

کد خطای ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور PE ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
PE ارور PE لباسشویی پاکشوما به خرابی هیدروستات مربوط می شود.
رفع عیب و تعمیر کد خطای PE لباسشویی پاکشوما: 
 • برای برطرف کردن کد خطای PE ماشین لباسشویی پاکشوما لازم است که هیدروستات دستگاه به دقت بررسی گردد و مقدار مقاومت پایه های آن اندازه گیری شود.
 • در صورتی که هیدروستات معیوب بوده و یا سوخته باشد باید آن را تعویض نمود.
ارور OE ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
OE ارور OE لباسشویی پاکشوما به خرابی پمپ تخلیه دستگاه مربوط می شود. همچنین ممکن است علت نمایش ارور OE، خرابی برد الکترونیکی لباسشویی پاکشوما باشد. پمپ تخلیه لباسشویی پاکشوما ممکن است ایراد پیدا کرده باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای OE ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • برای رفع کد خطای OE می بایست لوله تخلیه آب لباسشویی پاکشوما را بررسی نمود.
 • لوله تخلیه آب برای اطمینان از عدم گرفتگی لوله تخلیه باید بررسی شود.
 • همچنین لازم است که پمپ تخلیه لباسشویی پاکشوما توسط تکنسین بازرسی شود و مقدار مقاومت سیم پیچ آن اندازه گیری شود.
 • در صورتی که اشکال از پمپ و یا برد الکترونیکی باشد ممکن است نیاز به تعویض داشته باشند.
ارور DE لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
DE یکی از علل نمایش ارور DE بر روی صفحه نمایش، خراب شدن میکروسوئیچ درب لباسشویی پاکشوما است. سوختگی میکروسوئیچ درب و یا خراب شدن برد الکترونیکی دستگاه از علل دیگر نمایش کد خطای DE است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای DE لباسشویی پاکشوما:
 • برای رفع عیب و تعمیر کد خطای DE لباسشویی پاکشوما، لازم است میکروسوییچ درب لباسشویی پاکشوما را بررسی نمایید.
 • ممکن است میکروسوییچ درب آسیب دیده باشد.
 • در مرحله آخر برد الکترونیکی را بررسی کنید.
ارور E10 لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E10 ماشین لباسشویی به درستی عمل آبگیری را انجام نمی‌دهد

عدم آبگیری ماشین لباسشویی پاکشوما دلایل متعددی را دارد:

 • شیر برقی لباسشویی خراب است.
 • هیدروستات دستگاه دچار مشکل شده است.
 • شیر آب لباسشویی بسته است.
 • آب درون لوله وجود ندارد.
 • شلنگ ورودی آب خم شده است.
 • برد لباسشویی مشکل دارد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E10 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • وضعیت شیر برقی لباسشویی پاکشوما را چک کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
 • در صورتی که هیدروستات معیوب بوده و یا سوخته باشد باید آن را تعویض نمود.
 • شیر آب لباسشویی پاکشوما را بررسی کنید و از باز بودن شیر آب و وجود داشتن آب درون لوله اطمینان حاصل کنید.
 • شلنگ ورودی آب را بررسی نمایید و مطمئن شوید که پارگی ندارد. خم شدگی‌های شلنگ ورودی را برطرف نمایید.
 • عملکرد برد الکترونیکی لباسشویی پاکشوما را چک کنید و خازن‌های سوخته را تعویض نمایید.
 • بیشتر بخوانید:ارور ماشین لباسشویی زیررووات
ارور E12 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E12 پر شدن آب بیش از حد درون لباسشویی پاکشوما یکی از علل نمایش ارور E12 بر روی صفحه نمایش لباسشویی پاکشوما است.
خراب بودن پمپ تخلیه
بروز مشکل در شیر برقی لباسشویی و قطع نشدن جریان آب ورودی
از کار افتادن سنسور تشخیص میزان سطح آب
رفع عیب و تعمیر کد خطای E12 لباسشویی پاکشوما:
 • برای برطرف کردن کد خطای E12 ماشین لباسشویی پاکشوما، اقدامات زیر را انجام دهید:
 • شیر برقی لباسشویی پاکشوما را بررسی کنید و اگر شیر برقی خراب بود، آن را تعویض نمایید.
 • عملکرد پمپ تخلیه لباسشویی پاکشوما را بررسی کنید. اگر پمپ تخلیه معیوب باشد، باید آن را تعویض نمود.
 • سنسور تشخیص میزان سطح آب لباسشویی پاکشوما را در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
ارور E20 لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E20 پمپ تخلیه ماشین لباسشویی پاکشوما خراب شده است.
مدار پمپ تخلیه ممکن است دچار مشکل شده باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E20 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • عملکرد پمپ تخلیه لباسشویی را بررسی کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید. اگر پمپ تخلیه لباسشویی پاکشوما خراب بود، آن را تعویض نمایید.
 • وضعیت مدار پمپ تخلیه را بررسی کنید و مقدار مقاومت پمپ را اندازه بگیرید. اگر مدار پمپ تخلیه سوخته باشد، مدار پمپ لباسشویی پاکشوما در صورت وجود در بازار یا خود پمپ باید تعویض گردند.
ارور E21 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E21 عدم تخلیه آب لباسشویی پاکشوما

عدم تخلیه آب لباسشویی پاکشوما می تواند در صورت وقوع هر یک از عوامل زیر رخ دهد:

 • پمپ تخلیه سوخته است.
 • شلنگ تخلیه آب مسدود شده است.
 • برد لباسشویی مشکل دارد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E21 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • برد لباسشویی پاکشوما را با دقت بررسی کنید. اگر برد سوخته باشد، باید آن را تعویض یا تعمیر کنید.
 • عملکرد پمپ تخلیه را بررسی کنید و در صورت خرابی پمپ تخلیه را تعویض نمایید.
 • داخل شلنگ تخلیه را بررسی کنید زیرا اجسام کوچک و ریز مانند سکه، جوراب و ناخن گیر ممکن است باعث مسدود شدن آن شده باشند.
ارور E30 لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E30 درب لباسشویی پاکشوما ممکن است مسدود شده باشد.
میکروسوییچ درب لباسشویی پاکشوما ممکن است سوخته باشد.
برد الکترونیکی لباسشویی پاکشوما ممکن است خراب شده باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E30 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • ممکن است عوامل مزاحم مانع از بسته شدن درب لباسشویی پاکشوما شما شده باشند.
 • عوامل مزاحمی که مانع از بسته شدن درب لباسشویی پاکشوما شما می‌شوند را برطرف کنید.
 • میکروسوییچ درب لباسشویی پاکشوما را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
 • عملکرد برد را بررسی کرده و ارتباط بین برد و درب را چک کنید.
 • بیشتر بخوانید:ارور ماشین لباسشویی زیررووات
ارور E36 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E36 آب ماشین لباسشویی پاکشوما گرم نمی‌شود.
المنت یا هیتر لباسشویی پاکشوما خراب شده است.
مدار برد دستگاه لباسشویی پاکشوما خراب شده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E36 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • وضعیت المنت یا هیتر لباسشویی پاکشوما را بررسی کنید و در صورت خرابی المنت، المنت یا هیتر حرارتی را تعویض نمایید.
 • عملکرد مدار برد لباسشویی پاکشوما را بررسی کنید. اگر مدار برد اتصالی یا خرابی داشته باشد، برد الکترونیکی لباسشویی پاکشوما را تعویض کنید.
ارور E31 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E31 درب لباسشویی قفل نمی شود. میکروسوئیچ و اتصالات مرتبط به آن ممکن است دچار مشکل شده باشند و مانع بسته شدن درب لباسشویی پاکشوما شما شوند.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E31 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • میکروسوئیچ و اتصالات مرتبط با ان را چک کنید.
 • در صورت خراب بودن میکروسوئیچ، آن را تعویض کنید.
ارور E33 لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E33 سطح اب توسط سنسور سطح آب لباسشویی پاکشوما به درستی تعیین نمی شود. سنسور سطح اب ممکن است خراب شده باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E33 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • سنسور سطح آب را بررسی نمایید و در صورت خرابی تعویض کنید.
ارور E34 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E34 سنسور حرارت سنج آب لباسشویی پاکشوما ایراد پیدا کرده است.
ترمیستور خراب شده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E34 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • ترمیستور را تست کنید.
 • اگر ترمیستور معیوب باشد آن را تعویض نمایید.
 • ولوم دمای روی برد را نیز بررسی کنید.
ارور E35 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E35 سنسور حرارت سنج آب لباسشویی پاکشوما ایراد پیدا کرده است.
ترمیستور خراب شده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E35 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • ترمیستور را تست کنید. اگر ترمیستور معیوب باشد آن را تعویض نمایید.
 • ولوم دمای روی برد را نیز بررسی کنید.
ارور E3C لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E3C المنت و اتصالات مرتبط به آن ممکن است خراب شده باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E34 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • المنت و اتصالات مرتبط به آن را بررسی کنید.
 • در صورت خراب بودن المنت، لازم است آن را تعویض نمایید.
ارور E3D ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E3D نوسانات برق طبیعی نیستند.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E3D ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • از محافظ جریان برای ماشین لباسشویی خود استفاده کنید و سیم تغذیه لباسشویی پاکشوما را به محافظ برق وصل کنید.
ارور E40 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E40 خطای ایپروم در تشخیص خطا برد رخ داده است.
برنامه شستشو لباسشویی از حافظه لباسشویی پاک شده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E40 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • خطای ایپروم در تشخیص خطا برد رخ داده است.
 • ممکن است خطای پاک شدن برنامه رخ داده باشد.
 • برنامه شستشو را دوباره تنظیم کنید.
ارور E41 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E41 خطای ایپروم در تشخیص خطا برد رخ داده است.
برنامه شستشو لباسشویی از حافظه لباسشویی پاک شده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E41 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • خطای ایپروم در تشخیص خطا برد رخ داده است.
 • ممکن است خطای پاک شدن برنامه رخ داده باشد. برنامه شستشو را دوباره تنظیم کنید.
ارور E60 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E60 موتور دستگاه لباسشویی پاکشوما درجا می زند.
مدار برد لباسشویی پاکشوما دچار مشکل شده است.
موتور لباسشویی از کار افتاده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E60 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • عملکرد موتور لباسشویی را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعمیر یا تعویض نمایید.
 • مدارد برد ماشین لباسشویی پاکشوما را چک کنید.
 • سیم کشی بین مدار برد و موتور لباسشویی را بررسی کرده و اتصالی‌های ایجاد شده را برطرف کنید.
ارور E70 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E70 ارتباط بین پنل اصلی و برد دستگاه لباسشویی پاکشوما قطع شده است.
دکمه‌های پنل لباسشویی پاکشوما کار نمی‌کنند.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E70 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • سیم‌های ارتباطی بین پنل اصلی و برد لباسشویی پاکشوما را بررسی کنید و کلیه قطع شدگی‌ها را در سیم‌ها برطرف نمایید.
ارور E80 ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
E80 برد اصلی لباسشویی پاکشوما خراب شده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای E80 ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • برد اصلی لباسشویی پاکشوما را لازم است بررسی نمایید.
 • در صورت نیاز اقدام به تعمیر و یا تعویض برد نمایید.
ارور CL ماشین لباسشویی پاکشوما
ارور علت ارور
CL قفل کودک فعال شده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای CL ماشین لباسشویی پاکشوما:
 • بر روی لباسشویی نماد قفل کودک برای دو دکمه مشخص شده که با نگه داشتن ان این قفل غیرفعال میشود.
هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.