ارور ماشین لباسشویی پارس

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

ارور ماشین لباسشویی پارس

کد خطای ماشین لباسشویی پارس
ارور لباسشویی پارس مدل P 5260 و ۱۰۶۱

در این بخش از مقاله ارور لباسشویی پارس به ارور های این لباسشویی در مدل های ۵۲۶۰ و ۱۰۶۱ میپردازیم. این کد خطا ها را ممکن است در سایر مدل های لباسشویی پارس نیز مشاهده کنید اما علت ونحوه عیب یابی آن ها احتمالا کمی با هم تفاوت دارند. لذا در صورت مشاهده ارور بهتر است پیش از هد اقدامی ابتدا با یک تکنسین متخصص مشورت کنید و پس از آنکه از علت ارور و کد خطای نمایش داده شده مطمئن شدید اقدام به رفع و تعمیر آن نمایید.

ارور E01 لباسشویی پارس
ارور علت ارور
E01 اشکال در شلنگ خروجی
اشکال در پمپ تخلیه
انسداد فیلتر خروجی
انسداد مسیر خروجی
عدم تخلیه سوکت و اتصالات پمپ تخلیه
رفع ارور E01 لباسشویی پارس
 • فیلتر خروجی بررسی شود تا اگر مسدود شده باشد مسیر خروجی باز شود و اگر خراب شده، تعویض شود.
 • همچنین ممکن است شینگ خروجی آب دچار گرفتگی یا خم شدگی شده باشد که لازم است اشکال در آن رفع گردد.
کد خطای E02 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
E02 اشکال در فیلتر شیر برقی
آب گیری نادرست
اشکال در آب ورودی
فشار زیاد یا کم آب
رفع ارور E02 لباسشویی پارس
 • فیلتر بررسی شود تا در صورت ایراد در فیلتر، فیلتر تعویض شود.
 • آب ورودی و فشار آب کنترل و بررسی شوند تا ورود آب و فشار آن با تغییراتی تنظیم گردند.
 • شیر برقی را نیز بررسی نمایید.
کد خطای E03 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
E03 اشکالاتی در سوکت موتور
اشکالاتی مربوط به موتور
علت ارور E03 لباسشویی پارس
 • اگر اشکال از سوکت موتور باشد به راحتی قابل خریداری و تعویض است.
 • در صورت خرابی موتور، موتور باید تعویض گردد و یا تعمیر شود.
کد خطای E04 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
E04 اشکالاتی که به ولوم برنامه یا تایمر مربوط باشد.
سلکتور برنامه عملکرد درستی ندارد.
رفع ارور E04 لباسشویی پارس
 • ولوم برنامه یا تایمر بسیار حساس هستند و باید توسط متخصص تعمیرات لباسشویی پارس بررسی گردد.
 • سلکتور برنامه نیز ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد.
 • بیشتر بخوانید:ارور ماشین لباسشویی اسنوا
 • برد الکترونیکی را نیز به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.
کد خطای E05 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
E05 اشکالاتی که به ولوم برنامه یا تایمر مربوط باشد.
سلکتور سرعت نامناسب اعمال می کند.
رفع ارور E05 لباسشویی پارس
 • تایمر یا برد الکتریکی لباسشویی پارس لازم است بررسی شود.
 • این کار بهتر است توسط مهندس متخصص قطعات الکترونیکی انجام شود.
کد خطای E06 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
E06 اشکالاتی که به ولوم برنامه یا تایمر مربوط باشد
سلکتور دما به درستی عمل نمی کند
رفع ارور E06 لباسشویی پارس
 • تایمر یا برد الکترونیکی لباسشویی پارس را بررسی نمایید.
 • سنسور دمای آب نیز لازم است بررسی شده و در صورت نیاز تعویض گردد.
 • بیشتر بخوانید: ارور ماشین لباسشویی اسنوا
کد خطای E07 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
E07 اشکال در سنسور دما وجود دارد.
رفع ارور E07 لباسشویی پارس
 • در صورت خرابی سلکتور دما به تعویض این سلکتور نیاز پیدا می کنید.

ارور ماشین لباسشویی پارس به ویژه در لباسشویی پارس ۷۲۱۲

در ادامه از مقاله ارور لباسشویی پارس به کد خطاهای این لباسشویی در مدل ۷۲۱۲ میپردازیم. این ارور ها را ممکن است  مدل های دیگر لباسشویی پارس نیز مشاهده کنید اما علت و نحوه تعمیر آن ها احتمالا با هم متفاوتند. بنابراین در صورت مشاهده ارور بهتر است پیش از هر اقدامی ابتدا با یک تکنسین متخصص مشورت کنید و پس از آنکه از علت ارور و کد خطای نمایش داده شده مطمئن شدید اقدام به رفع و تعمیر آن نمایید.

کد خطای F01 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F01 اشکال در سنسور دمای آب
خرابی سنسور دمای آب
خطا در ارتباط بین سیم و مدار برد
خرابی برد یا مدار برد
رفع ارور F01 ماشین لباسشویی پارس
 • مقدار اهم سنسور چک شود.
 • در صورت نیاز سنسور دمای آب لازم است تعویض شود.
 • برد الکترونیکی را نیز به همراه اتصالات آن چک نمایید.
کد خطای F02 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F02 سوختگی المنت
خرابی برد مدار الکترونیکی
رفع ارور F02 لباسشویی پارس
 • المنت را بررسی نمایید و مقدار مقاومت آن را اندازه بگیرید.
 • برد الکترونیکی را بررسی نمایید و از سلامت اتصالات آن اطمینان حاصل نمایید.
کد خطای F03 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F03 المنت یا همان هیتر سوخته است
مدار برد الکترونیکی خراب شده است
رفع ارور F03 لباسشویی پارس
 • المنت و مقدار مقاومت آن به دقت بررسی شوند.
 • برد الکترونیکی را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.
کد خطای F04 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F04 اشکال ورود آب به مخزن
خرابی شیر برقی
اشکالاتی در هیدروستات
خرابی مدار برد دستگاه
رفع ارور F04 لباسشویی پارس
 • مقاومت شیر برقی را بررسی نمایید و از سلامت آن مطمئن شوید.
 • بررسی نمایید شیر آب ورودی باز باشد یا دچار خمیدگی پشت دستگاه نشده باشد.
 • هیدروستات را نیز بررسی کنید.
کد خطای F05 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F05 اشکال در تخلیه آب
خرابی پمپ تخلیه
خرابی مدار برد لباسشویی پارس
رفع ارور F05 لباسشویی پارس
 • شیلنگ تخلیه آب را بررسی نمایید که دچار گرفتگی نشده باشد.
 • پمپ تخلیه را بررسی نمایید و هرگونه گرفتگی در آن را رفع کنید.
 • مدار برد الکترونیکی لباسشویی پارس در مرحله آخر لازم است بررسی شود.
کد خطای F06 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F06 موتور سوخته است
سوکت موتور و سیم کشی قفل شده است
اتصال کوتاه و خرابی مدار برد
رفع ارور F06 ماشین لباسشویی پارس
 • برای رفع این ارور لازم است هر ۳ علت را به صورت جداگانه بررسی نمایید.
 • ابدا برد الکترونیکی و اتصالات آن را بررسی نمایید.
 • سوکت های موتور و سیم کشی های موتور را بررسی نمایید.
 • در نهایت به بررسی موتور بپردازید و در صورت نیاز آن را تعمیر و یا تعویض نمایید.
کد خطای F07 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F07 ایجاد سرو صدا و عدم تعادل سطح آب
رفع ارور F07 ماشین لباسشویی پارس
 • مقدار اهم سنسور سطح آب و گردش آب در درون مخزن بررسی شود.
کد خطای F08 ماشین لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F08 اشکال در برنامه برد
خرابی برد
رفع ارور F08 ماشین لباسشویی پارس
 • برد الکترونیکی را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.
 • در صورت نیاز برد الکترونیکی را تعمیر نمایید.
کد خطای F11 لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F11 ایراد از تاکومتر موتور می باشد.
رفع ارور F11 ماشین لباسشویی پارس
 • به وسیله اهم متر تاکو را بررسی نمایید.
 • سیم های اتصال را چک کنید.
 • برد کنترل باید بررسی شود.
 • موتور را نیز چک کنید.
کد خطای F13 لباسشویی پارس
ارور علت ارور
F13 پمپ دستگاه معیوب شده است.
اتصالات برد ایراد پیدا کرده است.
رفع ارور F13 ماشین لباسشویی پارس
 • پمپ لباسشویی را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.
 • همچنین لازم است برد الکترونیکی بررسی شده و توسط یک متخصص عیب یابی شود.
هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.