ارور ماشین لباسشویی ویرپول

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

ارور ماشین لباسشویی ویرپول

کد خطای ماشین لباسشویی ویرپول
ارور F01 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F01 این کد خطا مربوط به تشخیص ندادن آب توسط دستگاه است.

اگر بعد از ۱ دقیقه برد اصلی دستگاه آب را تشخیص ندهد شیر برقی خاموش می شود و چراغ مربوط به شیر آب روشن می شود و دستگاه در حالت ثابت می ماند.

رفع عیب و تعمیر کد خطای F01 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، اگر در دستگاه آب وجود نداشته باشد، شیر برقی و اتصالات آن و شلنگ ورودی آب و خود شیر آب را چک کنید.
 • اگر در دستگاه آب وجود داشته باشد، شلنگ هیدروستات و اتصالات آن را چک کنید.
 • آیا سیفون خروجی آب وظعیت مناسبی دارد؟
 • اگر ایرادی مشاهده نشود باید خود برد اصلی را بررسی کنید.
ارور F02 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F02 این کد خطا مربوط به کنتاکت های آکو استاپ می باشد.

در این حالت درب ماشین لباسشویی در حالت قفل می ماند و پمپ تخلیه شروع به کار می کند.

رفع عیب و تعمیر کد خطای F02 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، تمامی شلنگ ها را از نظر نشتی آب چک کنید.
 • دقت شود فوم در اثر مصرف شوینده نامناسب و زیاد کهنه و خراب نشده باشد.
 • اگر نشتی آب وجود نداشته باشد و همچنین کنتاکت آکو استاپ از داخل گیر نکرده باشد و اتصالات برقی سالم باشد باید برد اصلی را چک کرد.
ارور F03 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F03 این کد خطا مربوط به قرار گرفتن پمپ تخلیه بمدت طولانی در مدار است.

اگر پمپ تخلیه بیش از ۴ دقیقه در مدار باشد، چراغ فیلتر روشن می شود و سیستم کنترل در حالت ثابت قرار می گیرد.

رفع عیب و تعمیر کد خطای F03 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، شلنگ های تخلیه و بست های آن را تست کنید.
 • سیم های پمپ تخلیه و اتصالات آن را بررسی کنید.
 • آیا پودر شوینده زیاد در دستگاه ریخته نشده است؟
 • آیا مانعی در فیلتر تخلیه قرار نگرفته است؟
 • در صورت گیر کردن آشغال در فیلتر آن را برطرف نمایید.
ارور F04 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F04 این کد خطا مربوط به قرار گرفتن المنت در مدار بمدت طولانی است.

اگر در ۴۰ دقیقه زمان مرحله اول دمای آب از ۳۵ درجه تجاوز نکند، صفحه دیجیتال خطای F04 را نشان می دهد. یعنی دمای آب به اندازه دمای تنظیم شده گرم نشده است.

رفع عیب و تعمیر کد خطای F04 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، مقاومت المنت و اتصالات برقی المنت را چک کنید.
 • در صورت نیاز المنت را تعویض نمایید.
ارور FO5 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F05 این کد خطا مربوط به سنسور حرارتی می باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای FO5 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، سنسور حرارتی و سیم های ارتباطی را در ماشین لباسشویی ویرپول چک کنید.
ارور FO6 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F06 این کد خطا مربوط به تاکومتر موتور یعنی سرعت چرخش موتور می باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای FO6 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، اتصالات برقی برد به موتور را چک کنید.
 • سرعت موتور در ولتاژ کم مورد بررسی قرار گیرد.
 • موتور در سرعت های مختلف بررسی شود.
 • بیشتر بخوانید: ارور ماشین لباسشویی ایندزیت
 • دور موتور دستگاه را چک و تنظیم کنید.
ارور FO7 لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F07 این کد خطا مربوط به کنترل موتور می باشد.

در این حالت موتور در سرعت بالا متوقف شده و قفل درب دستگاه در حالت باز قرار می گیرد.

رفع عیب و تعمیر کد خطای FO7 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، سیم های مربوطه و همچنین برد اصلی دستگاه را چک کنید.
ارور F08 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F08 این کد خطا مربوط به قطع مدار المنت است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای FO8 لباسشویی ویرپول:
 • ابتدا المنت و مدار آن را بررسی نمایید.
 • در صورت نیاز المنت حرارتی لازم است تعویض شود.
ارور F09 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F09 این کد خطا مربوط به کم بودن ولتاژ برق شهری است یا برق ورودی به برد قطع شده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F09 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، چند دقیقه صبر کنید اگر ولتاژ برق تغییری نکرد سیم های مربوط به برد باید چک شوند.
ارور F10 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F10 دمای بالای برد کنترل را نشان می دهد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F10 لباسشویی ویرپول:
 • موتور و برد کنترل باید بررسی شوند.
ارور F11 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F11 این کد خطا مربوط به اتصالات بین برد های الکترونیکی دستگاه می باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F11 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا بردهای دستگاه و سیم های مربوطه را بررسی کنید.
ارور F12 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F12 این کد خطا مربوط به اتصالی کردن برد المنت است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F12 لباسشویی ویرپول:
 • جهت رفع این ارور ابتدا المنت را بررسی نمایید.
 • در صورت نیاز المنت لازم است تعویض شود.
ارور F13 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F13 این کد خطا مربوط به گرفتگی در قسمت خروجی جا پودری می باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F13 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، جا پودری دستگاه را کاملا درآورده و آن را شستشو دهید.
ارور F14 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F14 این کد خطا مربوط به IC حافظه دستگاه می باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F14 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، برد دستگاه را مورد بررسی قرار دهید.
ارور F15 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F15 این کد خطا مربوط به لباسشویی درب بالای ویرپول است.
ارور F18 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F18 این کد خطا مربوط به استفاده بیش از اندازه از مواد شوینده است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F18 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، شلنگ هیدروستات و اتصالات پمپ را چک کنید.
ارور F19 و F20 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F19 , F20 مربوط به عدم هماهنگی برد مرکزی با برد کنترل است.
ارور F21 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F21 خرابی برد نمایش را نشان می دهد.
ارور F22 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F22 نشان دهنده قطعی ارتباط برد میکرو کنترل با سایر بردها می باشد.
ارور F23 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F23 این کد خطا مربوط به قسمت کلید هیدروستات می باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F23 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، هیدروستات توسط متخصص اعزام شده مورد بررسی قرار گیرد.
ارور F24 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F24 این کد خطا مربوط به آبگیری بیش از حد ماشین لباسشویی می باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F24 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، شیر برقی و اتصالات آن، کلید هیدروستات، شلنگ، سیم های هیدروستات و برد را چک کنید.
ارور F26 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F26 این کد خطا مربوط به مشکل در تخلیه آب دستگاه می باشد.
ارور F31 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F31 این کد خطا مربوط به درب ماشین لباسشویی ویرپول است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F31 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، از بسته شدن کامل درب ماشین لباسشویی اطمینان حاصل پیدا کنید.
ارور F32 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F32 این کد خطا مربوط به کنترل موتور می باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F32 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، در این حالت موتور بیش از حد داغ شده است و باید به آن زمان بدهید تا خنک شود.
ارور F35 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F35 این کد خطا مربوط به قسمت فشار آنالوگ دستگاه است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F35 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، شلنگ ورودی آب و اتصالات آن را از نظر گرفتگی چک کنید
 • همچنین شلنگ ورودی هیدروستات را با دمیدن در آن بررسی کنید تا اگر گرفتگی در آن ایجاد شده است برطرف شود.
ارور F39 در لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F39 این کد خطا مربوط به سیستم میکروکنترولر در ماشین لباسشویی ویرپول می باشد.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F39 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، سنسور میکروکنترولر را چک کنید.
ارور F42 در ماشین لباسشویی ویرپول

این کد خطا مربوطبه قسمت های کنترل موتور دستگاه است.

رفع عیب و تعمیر کد خطای F42 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا موتور و سیم های ورودی آن تا اتصال به برد را چک کنید.
 • در صورت سالم بودن سیم ها، خود برد مورد بررسی قرار گیرد.
ارور F43 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F43 این کد خطا مربوط به وارد نشدن آب به ماشین لباسشویی است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F43 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، شیربرقی و شیر ورودی آب را چک کنید.
ارور F61 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F61 این کد خطا مربوط به قسمت خشک کن ماشین لباسشویی است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F61 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، قسمت مربوط به خشک کن در برد اصلی را چک کنید.
ارور F70 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F70 ناهماهنگی بین برد اصلی و یوزر برد

این مشکل در لباسشویی همراه با صدا است.

رفع عیب و تعمیر کد خطای F70 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا، برد اصلی، یوزر برد و اتصالات آنها باید چک شوند.
ارور F71 در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
F71 این کد خطا مربوط به یوزر برد دستگاه است.
رفع عیب و تعمیر کد خطای F71 لباسشویی ویرپول:
 • برای برطرف کردن این خطا یوزر برد و اتصالات آن چک شوند.
ارور Fdl در ماشین لباسشویی ویرپول

خطای قفل نشدن درب دستگاه می باشد.

ارور علت ارور
FdI قفل نشدن درب دستگاه
رفع عیب و تعمیر کد خطای Fdl لباسشویی ویرپول:
 • احتمالا یکی از اجزای قفل درب شکسته است.
 • بایستی تمام موارد مربوط به قفل را بررسی نمایید.
 • درصورت شکستگی و یا خربا شدن هر کدام از قسمت ها آن را تعمیر و یا تعویض نمایید
ارور Fdu در ماشین لباسشویی ویرپول
ارور علت ارور
Fdu باز نشدن قفل درب لباسشوی
رفع عیب و تعمیر کد خطای FdU لباسشویی ویرپول:
 • ابتدا دستگیره درب لباسشویی را بررسی نمایید.
 • مطمئن شوید اشکالی در میکروسوییچ درب به وجود نیامده باشد.
 • در صورت نیاز میکروسوییچ لازم است تعویض شود.
نتیجه گیری از رفع عیب کد خطای ماشین لباسشویی ویرپول

بهتر است قبل از اینکه نسبت به تعمیر و یا سرویس ماشین لباسشویی خود اقدام کنید، از علت خطا و نحوه برطرف کردن کد خطا یا ارور ماشین لباسشویی ویرپول اطلاعاتی کسب کنید تا بتوانید به‌درستی مشکلی که در دستگاه به وجود آمده است را برطرف کنید. در بسیاری از ارورها مشکلات ساده بوده و شما با مطالعه کد خطاها قادر به برطرف کردن آنها خواهید بود.

هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.