ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

رفع ارور ۷E لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کنید که سیم کشی دستگاه شما درست است یا خیر.
 • سوئیچ بی اختیاری ماشین لباسشویی را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید از نبودن مشکلی در این قسمت.
 • شیر های آب سرد و گرم را بررسی کنید و مطمئن شوید از سوراخ و محل نشتی برروی آن وجود نداشته باشد.
 • چک کردن درب ماشین لباسشویی و مطمئن شدن از بسته بودن کامل درب
 • بررسی دقیق مدار و اطمینان حاصل کردن از درستی آن

در صورتی که در هیچ کدام از این قسمت ها مشکلی نبود، با نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی جنرال الکتریک تماس بگیرید.

کد خطای E ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
Eمشکل در قسمت پمپ تخلیه آب

رفع ارور E  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن موتور پمپ ماشین لباسشویی و مطمئن شدن از نبودن ایرادی در این قسمت
 • چک کردن سیم کشی ماشین لباسشویی.
 • بررسی مدار در ماشین لباسشویی و مطمئن شدن از درستی آن

کد خطای DE ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
DEباز بودن درب و چانه در طول چرخه شستشو

رفع ارور DE لباسشویی جنرال الکتریک

 • درب ماشین لباسشویی را ببندید.
 • چک کردن سیم کشی ماشین لباسشویی و مطمئن شدن از درستی آن
 • بررسی کردن شیر های آب سرد و گرم و مطمئن شدن از نبودن مشکلی در این قسمت
 • چک کردن سوئیچ سنسور فشار و مطمئن شدن از سالم بودن آن
 • بررسی کردن مدار در ماشین لباسشویی و اطمینان حاصل کردن از نبودن مشکلی در این قسمت

کد خطای UE ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
uEمشکل در سوئیچ unbalancE و نامتوازن بودن بار در طول عملیات چرخش و شستشو

رفع ارور uE لباسشویی جنرال الکتریک

 • قدم اول بستن درب ماشین لباسشویی است.
 • سیم کشی دستگاه را جهت نبودن مشکل ،بررسی کنید.
 • سوئیچ سنسور فشار آب را بررسی نمایید.
 • مدار و برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

کد خطای OE ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
OEمشکل سرریز کردن آب در ماشین لباسشویی

رفع ارور OE لباسشویی جنرال الکتریک

 • بررسی کردن دریچه ورودی آب و اطمینان حاصل کردن از مشکل نداشتن آن
 • بررسی سیم کشی ماشین لباسشویی
 • چک کردن سوئیچ سنسور فشار آب در ماشین لباسشویی
 • بررسی مدار در ماشین لباسشویی

کد خطای E22 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E22عمل پر کندن آب کند است یا اصلأ انجام نمی شود

رفع ارور E22 لباسشویی جنرال الکتریک

 • شیر ورودی آب را بررسی نمایید.
 • مطمئن شوید آب شهری قطع نباشد.
 • شیر برقی را بررسی نمایید.

کد خطای E23 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E23آب بیش از حد در ماشین لباسشویی شما پر می شود

رفع ارور E23 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن سنسور سطح آب و اطمینان حاصل کردن از مشکل نداشتن آن
 • چک کردن شیر های ورودی آب ماشین لباسشویی

 کد خطای E30 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E30تخلیه نکردن آب ماشین لباسشویی

رفع ارور E30 لباسشویی جنرال الکتریک

 • پمپ تخلیه آب را بررسی نمایید.
 • مطمئن شوید چیزی در فیلتر تخلیه گیر نکرده باشد.

کد خطای E31 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E31 به اتمام رسیدن زمان تخلیه

رفع ارور E31 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن پمپ تخلیه آب ماشین لباسشویی
 • بررسی فیلتر تخلیه لباسشویی

کد خطای E38 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E38ایجاد مشکل در قسمت دیسپنسر ماشین لباسشویی

رفع ارور E38 لباسشویی جنرال الکتریک

 • اجزای دیسپنسر در ماشین لباسشویی را بررسی نمایید.

کد خطای E39 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E39عدم حرکت دیسپنسر

رفع ارور E39 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن اجزای دیسپنسر در ماشین لباسشویی

E42 یا E45 کدهای خطای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E42 یا E45برقراری جریان زیاد در موتور ماشین لباسشویی

رفع ارور E42 یا E45 لباسشویی جنرال الکتریک

 • موتور ماشین لباسشویی را بررسی نمایید.
 • برد کنترل اینورتر را بررسی نمایید.
 • بهتر است برای این کار از یک تکنسین متخصص کمک بگیرید.

کد خطای E43 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

کد خطای E43 لباسشویی جنرال الکتریک یا همان ارور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را برای شما عزیزان همراه با دلیل ارور و عیب یابی شرح داده ایم .

ارورعلت ارور
E43ایجاد اشکال در برد کنترل اینورتر

رفع ارور E43  لباسشویی جنرال الکتریک

 • برد کنترل اینورتر را بررسی نمایید.
 • همچنین اتصالات مربوط به برد را نیز چک کنید.

کد خطای E46 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E46موتور داغ شده است.

رفع ارور E46  لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن موتور ماشین لباسشویی جهت اطمینان از درستی آن

 کد خطای E47 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E47برد کنترل اینورتر داغ کرده است.

رفع ارور E47 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن موتور ماشین لباسشویی جهت اطمینان از درستی آن
 • چک کردن بورد کنترل اینورتر ، جهت اطمینان حاصل کردن از درستی آن

کد خطای E48  ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E48مشکل در سیم پیچی موتور ماشین لباسشویی

رفع ارور E48  لباسشویی جنرال الکتریک

 • موتور ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را جهت اطمینان از درستی عملکرد آن بررسی نمایید.

کد خطای E49  ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E49زیاد شدن بار موتور ماشین لباسشویی

رفع ارور E49  لباسشویی جنرال الکتریک

 • موتور ماشین لباسشویی را بررسی نمایید.
 • برد کنترل اینورتر لباسشویی را بررسی نمایید.

E57 یا E58 کد خطاهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E57 یا E58مشکل در برد اصلی ماشین لباسشویی

رفع ارور لباسشویی جنرال الکتریک

 • برد کنترل اصلی ماشین لباسشویی  را جهت اطمینان حاصل کردن از درستی آن بررسی نمایید.

E60 E61 یا E63 E64 کد خطاهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E60 E61 یا E63 E64مشکل در قفل درب ماشین لباسشویی

رفع ارور E60 E61 یا E63 E64 لباسشویی جنرال الکتریک

 • مجموعه قفل درب ماشین لباسشویی را بررسی نمایید.
 • میکروسوییچ درب نیز لازم است بررسی شود.

کد خطای E65 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E65اشکال در سنسور سطح آب

جهت رفع ارور E65 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن کابل های ماشین لباسشویی
 • چک کردن سنسور سطح آب ماشین لباسشویی

کد خطاهای E66 یا E67 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E66 یا E67اشکال در سنسور دمای آب

رفع ارور E66 یا E67 لباسشویی جنرال الکتریک

 • چک کردن سنسور دمای آب ماشین لباسشویی جهت اطمینان از درستی آن
 • چک کردن سیم کشی ماشین لباسشویی جهت اطمینان از درستی آن

کد خطای E70  ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
کنترل پنل دچار مشکل شده است.

رفع ارور E70  لباسشویی جنرال الکتریک

 • کنترل پنل ماشین لباسشویی را بررسی نمایید و از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

کد خطای E71 ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

ارورعلت ارور
E71عیب در برد کنترل اصلی

رفع ارور E71 لباسشویی جنرال الکتریک

 • برد کنترل اصلی ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را بررسی نمایید.

 کلام آخر

کدهای خطا، یکی از ویژگی های بسیار خوب در ماشین لباسشویی جنرال الکتریک می باشد که کار تشخیص ایراد ماشین لباسشویی را آسان می کند. در این مقاله کدهای خطای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک را آوردیم که با توجه به آن، قطعه مربوط به هر کد، جهت اطمینان از درستی و سالم بودنشان، بررسی می شود. در صورت سالم نبودن این قطعات با هوم کارا برای تعویض این قطعات تماس بگیرید.

هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.