ارور ماشین لباسشویی اسنوا

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

ارور لباسشویی اسنوا

کد خطای ماشین لباسشویی اسنوا
ارور E1 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
E1 عدم فرمان هیدروستات به شیر برقی
رفع کد خطای E1 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • شیر برقی یا فیلتر ورودي آب کثیف است
 • شیر آب بسته است
 • هیدروستات معیوب است
 • شیلنگ هیدروستات معیوب است.
ارور E2 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
E2 عدم فرمان هیدروستات براي قطع شیر برقی
رفع کد خطای E2 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • شیربرقی معیوب است.
 • هیدروستات معیوب است.
 • اتصال بین فیشهاي هیدروستات و هیدروستات معیوب است.
ارور E4 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
E4 نشتی آب
رفع کد خطای E4 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • نشتی آب از درام یا لوله تخلیه را بررسی کنید.
 • اتصالات زیر لباسشویی را بررسی کنید.
 • لوله ورودی آب و لوله تخلیه نیز باید به لحاظ نشتی بررسی شوند.
 • بیشتر بخوانید:ارور ماشین لباسشویی پارس
ارور E5 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
E5 موتور خراب باشد.
موتور چرخش صحیحی را نداشته باشد.
برد ترایاک موتور اتصال کوتاه باشد یا در حالت دیودی باشد.
رفع کد خطای E5 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • اگر موتور خراب شده باشد، باید آن را تعویض کنید.
 • اگر موتور نمی چرخد یا چرخش مناسبی ندارد، با شماره شرکت خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید تا سرویس کار مجرب را برای تعمیر ارسال کنند.
 • اگر برد مدار موتور اتصال کوتاه شده باشد، باید مدار موتور تعویض شود و نیازی نیست که کل موتور تعویض شود.
ارور E6 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
E6 موتور سوخته است.
سوکت موتور و سیم کشی قفل شده است.
اتصال کوتاه رخ داده است.
رله خراب شده است.
رفع کد خطای E6 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • اگر موتور سوخته باشد باید موتور را تعویض کنید.
 • اگر سوکت و سیم کشی مشکل پیدا کند سرویس کار به راحتی می تواند این ارور را برطرف کند.
 • مداری که اتصال کوتاه شده است را باید تعویض کرد یا توسط تعمیرکار مجرب تعمیر شود.
 • اگر رله خراب شده باشد باید رله جدیدی به جای رله قبلی قرارداده و رله را تعویض کرد.
ارور E7 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
E7 موتور در جهت مناسب و درست کار نمی کند یا در خلاف جهت اصلی حرکت می کند.
شاید موتور سوخته باشد.
مدار برد خراب شده باشد.
رفع کد خطای E7 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • اگر موتور نمی چرخد یا چرخش مناسبی ندارد، با شماره شرکت خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید تا سرویس کار مجرب را برای تعمیر ارسال کنند.
 • اگر موتور خراب شده باشد، باید آن را تعویض کنید.
 • اگر برد مدار موتور خراب یا اتصال کوتاه شده باشد، باید برد تعویض شود.
ارور E8 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
E8 این خطا می تواند ناشی از خرابی یا نقصی در عملکرد موتور باشد.
سیم کشی دچار قطعی شده باشد یا سوکت قفل شده است.
ممکن است که برد خراب باشد.
رفع کد خطای E8 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • اگر موتور خراب شده باشد، باید آن را تعویض کنید.
 • سیم کشی را مجدداً انجام دهید یا سوکت را تعویض کنید.
 • بردی را که خراب شده است را باید تعویض نمود.
کد خطای E9 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
E9 ممکن است هیدرو استات خراب شده باشد.
شاید مدار برد اتصال کوتاه یا خراب شده باشد یا فرمان برد خراب شده باشد.
رفع کد خطای E9 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • اگر هیدروستات موتور ماشین لباسشویی اسنوا خراب شده باشد باید مقدار اهم آن چک شود.
 • مدار برد در صورت خرابی باید تعویض یا تعمیر شود.
کد خطای H2 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
H2 ممکن است ترموستات در ماشین لباسشویی های مدل قدیمی تر یا ترمیستور در ماشین لباسشویی های مدل جدیدتر خراب شده باشند.
رفع کد خطای H2 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • ترموستات یا ترمیستور را تعویض کنید.
 • مقدار اهم سنسور ترمیستور را اندازه بگیرید و در صورت نیاز آن را جایگزین کنید.
ارور H4 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
H4 دمای بالای دستگاه و داغ کردن ماشین لباسشویی
رفع کد خطای H4 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • مقدار اهم ترمیستور به همراه سطح آب را چک کنید.
 • المنت موجود در درام گرم کننده داغ شده است.
 • مدار برد خراب شده باشد.
خطای H5 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
H5 دمای بالای آب و دمای بیش از ۴۵ درجه
رفع کد خطای H5 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • مقدار اهم ترمیستور چک شود و در صورت خرابی تعویض شود.
ارور H6 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
H6 اشکالاتی در هیتر و خرابی المنت
مدار برد خراب شده باشد
رفع کد خطای H6 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • مقدار مقاومت المنت را چک کنید.
 • در صورت خرابی مدار برد، آن را تعویض کنید.
 • سیم کشی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که قطعی ندارد.
ارور H8 ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
H8 دمای بالای المنت
خرابی برد
کم بدن سطح آب داخل مخزن
اشکال از افزایش دمای المنت
سطح آب داخل مخزن چک شود
المنت بدون آب کار میکند
خرابی از برد
رفع کد خطای H8 ماشین لباسشویی اسنوا:
 • افزایش دمای المنت می تواند ناشی از خرابی المنت داخل درام گرم کننده باشد.
 • در صورت خرابی برد، برد باید تعویض شود.
 • سطح آب داخل مخزن باید چک شود.
خطای IB ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
IB خرابی برد
رفع کد خطای IB ماشین لباسشویی اسنوا:
 • اشکال در ترانسور
 • قطبی برد، برد را تعویص کنید.
ارور LB ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
LB عدم فرمان قفل درب
رفع کد خطای LB ماشین لباسشویی اسنوا:
 • درب باز است.
 • قفل درب معیوب است.
 • فیشهاي قفل درب معیوب است.
 • برد معیوب است.

خطای OE ماشین لباسشویی اسنوا

ارور علت ارور
OE عدم تخلیه بعد از چند دقیقه
رفع کد خطای OE ماشین لباسشویی اسنوا:
 • شیلنگ تاخورده یا کثیف است.
 • پمپ تخلیه معیوب است.
ارور PFE ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
PFE آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود.
ممکن است مدار برد خراب شده باشد.
ممکن است پمپ تخلیه خراب شده باشد.
رفع کد خطای PFE ماشین لباسشویی اسنوا:
 • در صورت خرابی برد، برد تعمیر یا تعویض شود.
 • سیم کشی به خوبی بررسی شود.
 • اگر پمپ تخلیه خراب شده است، تعویض شود.
کد خطای IE ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
IE اشکالاتی در ورود آب
بسته بودن شیر آب
مسدود بودن فیلتر ورودی آب
خراب بودن شیر برق
خراب بودن پمپ تخلیه
خراب شدن هیدروستات
عملکرد نامناسب برد
رفع کد خطای IE ماشین لباسشویی اسنوا:
 • اگر شیر آب بسته باشد باید شیر آب را باز کنید.
 • در صورت مسدود بودن فیلتر ورودی آب، فیلتر را باز کنید.
 • نامرغوب یا خراب بودن شیر برقی ماشین لباسشویی سبب می شود تا شیر برقی را تعویض کنید.
 • در صورت خراب بودن پمپ تخلیه، پمپ را عوض کنید.
 • هیدروستات نامرغوب یا خراب را باید تعویض نمود.
 • در صورت خرابی برد، برد جدید را باید تعویض نمود.
کد خطای UE ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
UE تراز ماشین لباسشویی درست نباشد- لباسها در یک طرف درام در هم پیچیده شده باشند
رفع کد خطای UE ماشین لباسشویی اسنوا:
 • ماشین لباسشویی نیاز به تعمیر دارد و باید لباسشویی را متوقف کرده و لباسها را مرتب تر در لباسشویی قرار دهید.
کد خطای ماشین لباسشویی دیجیتالی اسنوا

ممکن است ماشین لباسشویی دیجیتالی اسنوا علاوه بر ارورهای بالا ارورهای دیگری نیز به شما نشان دهد. ارورها و کد خطاهای مخصوص ماشین لباسشویی دیجیتالی اسنوا، دلیل خطا و شرح آن را در نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی اسنوا دنبال کنید.

ارور ۱E ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
۱E مسیر ورود آب و یا هیدروستات اشکال دارد.
رفع کد خطای ۱E ماشین لباسشویی اسنوا:
 • مسیر ورودی آب را بررسی نمایید.
 • هیدروستات را چک کرده در صورت نیاز تعویض نمایید.
ارور 0E ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
0E مسیر تخلیه آب اشکال دارد

رفع کد خطای 0E ماشین لباسشویی اسنوا:

 • چک کردن شلنگ تخلیه و بمب تخلیه آب
کد خطای LE ماشین لباسشویی اسنوا
ارور علت ارور
LE درب بسته نمی شود.
 
هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.