ارور ماشین لباسشویی اریستون

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

ارور ماشین لباسشویی آریستون

کد خطای ماشین لباسشویی آریستون
ارور F10 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F10 لباسشویی آریستون با آب سرد پر نمی شود.
روش تعمیر و برطرف کردن ارور F10 لباسشویی آریستون:
 • بررسی کنید که شیر آب سرد باز باشد و شلنگ تخلیه تا نخورده باشد.
ارور F11 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F11 لباسشویی آریستون با آب گرم پر نمی شود.
روش تعمیر و برطرف کردن ارور F11 لباسشویی آریستون:
 • دمای محیط احتمالاً زیر دمای انجماد است زیرا لوله های ماشین لباسشویی آریستون یخ زده اند. همچنین بررسی کنید که شیر آب باز باشد و شلنگ تخلیه تا نخورده باشد.
ارور F12 ماشین لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F12 لباسشویی آریستون با آب مخلوطی از آب سرد و گرم پر نمی شود.
روش تعمیر و برطرف کردن ارور F12 لباسشویی آریستون:
 • آب ممکن است که در شیرهای آب لباسشویی آریستون پر نشده باشد.
 • شیرهای آب ماشین لباسشویی آریستون را بررسی کنید.
ارور F13 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F13 لباسشویی آریستون با آب مخلوطی از آب سرد و گرم پر نمی شود.
روش تعمیر و برطرف کردن ارور F13 لباسشویی آریستون:
ارور F14 ماشین لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F14 در گرمایش آب خطا رخ داده است.
روش تعمیر و برطرف کردن ارور F14 لباسشویی آریستون:
 • ابتدا سنسور حرارتی لباسشویی را بررسی نمایید.
 • در مرحله دوم به سراغ المنت بروید.
 • در صورت لزوم المنت و یا سنسور حرارتی لازم است تعویض شوند.
ارور F15 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F15 آب به بیرون پمپ نمی شود و شرایط سیل می تواند رخ دهد.
روش تعمیر و برطرف کردن ارور F15 لباسشویی آریستون:
 • چک کنید که شلنگ تخلیه تا حداقل ارتفاع توصیه شده بلند شده باشد و لوله مسدود نشده باشد.
ارور F16 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور و نحوه رفع آن
F16 سطح آب بسیار بالا تغذیه آب را قطع کرده است یا خاموش کرده است.
اطمینان حاصل کنید که سطح آب دیگر افزایش نمی یابد.
ارور F17 ماشین لباسشویی آریستون
ارور علت ارور و نحوه رفع آن
F17 درب به درستی بسته نشده است.
درب ماشین لباسشویی آریستون را محکم ببندید.
همچنین ممکن است اشکال از میکروسوییچ درب باشد.
ارور F20/F21 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور و نحوه رفع آن
F20/F21 مقاومت ترمیستور بیش از حد شده است و یا تشخیص افزایش یا کاهش دما نادرست است.
دمای محیط می تواند زیر دمای انجماد باشد.
از سلامت ترمیستور اطمینان حاصل نمایید. 
ارور F30/F31 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F30/F31 درایو موتور ماشین لباسشویی آریستون مشکل پیدا کرده است.
روش تعمیر و برطرف کردن ارور F30/F31 لباسشویی آریستون:
 • سعی کنید برنامه ریزی لباسشویی آریستون را دوباره اجرا کنید.
 • اگر مشکل لباسشویی آریستون ادامه پیدا کرد، با تعمیرگاه مجاز ماشین لباسشویی آریستون تماس برقرار کنید.
ارور F40 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F40 آب زیر سطح حفاظت در طول مرحله گرمایش جمع شده است.
ارور F41 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F41 توالی تشخیص سطح آب در ماشین لباسشویی آریستون نادرست است.
روش تعمیر و برطرف کردن ارور F41 لباسشویی آریستون:
 • هیدروستات لباسشویی آریستون را بررسی نمایید.
 • همچنین برد الکترونیکی نیز لازم است تعویض شود.
ارور F50/F51 لباسشویی آریستون
ارور علت ارور
F50/F51 زبان مورد نظر شما و برنامه شستشو در لباسشویی آریستون ذخیره نشده است.
این سیستم با شرایط پیش فرض (حداکثر ۱۰۰۰ دور در دقیقه و زبان انگلیسی) اجرا می شود.
لباسشویی آریستون خود را مجدداً برنامه ریزی کنید.
کدهای خطا برای ماشین لباسشویی آریستون و خشک کن آریستون LCD دار مدل EVO1

کد خطاهایی که در این بخش مشاهده میکنید، مجموعه ای از ارور های ماشین لباسشویی آریستون و خشک کن آریستون ال سی دی دار مدل EVO1 میباشد. این کد خطاها را ممکن است در مدل های دیگر لباسشویی آریستون نیز مشاهده کنید ما گاهی علت آن ها با هم متفاوت است. پس بهتر است قبل از هر اقدامی از یک تکنسین متخصص سوال نموده و از علت این ارور مطمئن شوید.

ارور علت ارور
F01 ترایاک موتور اتصال کوتاه شده است.
F02 تاکومتر متراکم موتور ماشین لباسشویی آریستون جدا شده است.
F03 ترمیستور ماشین لباسشویی مدار باز و یا اتصال کوتاه شده است.
F04 سوئیچ فشار روی حالت خالی مسدود و متراکم شده است.
F05 سوئیچ فشار روی حالت کامل مسدود و متراکم شده است.
F06 سلکتور برنامه در لباسشویی آریستون خطا داده است.
F07 رله گرمایش لباسشویی آریستون گیر کرده است.
F08 رله گرمایش ماشین لباسشویی آریستون نمی تواند فعال شود.
F09 eeprom ناسازگار است.
F10 سوئیچ فشار لباسشویی آریستون به درستی حس نمی کند.
F11 پمپ ماشین لباسشویی آریستون نمی تواند فعال شود.
F12 ارتباطات لباسشویی آریستون دچار مشکل شده است.
F13 فن خشک کن یا ترمیستور خشک کن آریستون معیوب است.
F14 المنت خشک کن آریستون معیوب است.
F15 رله المنت خشک کن آریستون معیوب است.
H20 ماشین لباسشویی آریستون پر نمی کند. شیر آب، شلنگ و دریچه های ورودی لباسشویی آریستون را بررسی کنید.
LOCKED اینترلاک ماشین لباسشویی آریستون را بررسی کنید.
کدهای خطا ماشین لباسشویی آریستون و خشک کن آریستون EVO2 و V4

کد خطاهایی که در این بخش مشاهده میکنید، مجموعه ای از ارور های ماشین لباسشویی آریستون و خشک کن آریستون ال سی دی دار مدل EVO2 و V4 میباشد. این کد خطاها را ممکن است در مدل های دیگر لباسشویی آریستون نیز مشاهده کنید. ما گاهی علت آن ها با هم متفاوت است. پس بهتر است قبل از هر اقدامی از یک تکنسین متخصص سوال نموده و از علت این ارور مطمئن شوید.

ارور علت ارور
F01 ترایاک موتور اتصال کوتاه شده است.
F02 تاکومتر متراکم موتور ماشین لباسشویی آریستون جدا شده است.
F03 ترمیستور ماشین لباسشویی مدار باز و یا اتصال کوتاه شده است.
F04 سوئیچ فشار روی حالت خالی مسدود و متراکم شده است.
F05 سوئیچ فشار روی حالت کامل مسدود و متراکم شده است.
F06 سلکتور برنامه در لباسشویی آریستون خطا داده است.
F07 رله گرمایش لباسشویی آریستون گیر کرده است.
F08 رله گرمایش ماشین لباسشویی آریستون نمی تواند فعال شود.
F09 eeprom ناسازگار است.
F11 پمپ ماشین لباسشویی آریستون نمی تواند فعال شود.
F12 ارتباطات لباسشویی آریستون دچار مشکل شده است.
F13 فن خشک کن یا ترمیستور خشک کن آریستون معیوب است.
F14 المنت خشک کن آریستون معیوب است.
F15 رله المنت خشک کن آریستون معیوب است.
F17 اینترلاک ماشین لباسشویی آریستون را بررسی کنید.
F18 ارتباطات ماشین لباسشویی آریستون مشکل پیدا کرده است و خطا داده است.
H20 ماشین لباسشویی آریستون پر نمی کند. شیر آب، شلنگ و دریچه های ورودی لباسشویی آریستون را بررسی کنید.
ارور E33، E35، E36، E37 یا E39 لباسشویی آریستون

تمام کدهای خطا E35، E36، E37 یا E39 به سوئیچ فشار ماشین لباسشویی آریستون مربوط می شوند.

 • سوئیچ فشار بخشی در ماشین لباسشویی آریستون شما است که مقدار آب درون درام را کنترل می کند.
 • خود سوئیچ می تواند معیوب باشد یا شیلنگ و محفظه ای که مربوط به سوئیچ باشد، ممکن است مسدود شده باشد که این مسئله خود مشکل رایجی در لباسشویی ها است.
 • E35 نشان می دهد سطح آب در دستگاه شما بسیار زیاد است.
 • همچنین به علت سوئیچ فشار معیوب، این خطا می تواند نمایش داده شود اگر مواد شوینده بیش از حد در دستگاه لباسشویی آریستون شما وجود داشته باشد.

روش تعمیر و برطرف کردن کدهای خطا E33، E35، E36، E37 یا E39 لباسشویی آریستون:

 • E33، E36، E37 و E39 خطا در مدار سوئیچ فشار لباسشویی آریستون را نشان می دهد، بنابراین خود سوئیچ و سیم کشی و اتصالات آن را بررسی کنید.
ارور E40، E41، E42، E43، E44 یا E45 لباسشویی آریستون

اگر کد خطا در دستگاه شما با E4 شروع شود، مشکل مربوط به قفل درب لباسشویی آریستون را نشان می دهد.

 • شایع ترین علت نمایش کد خطا E40 معیوب بودن قفل درب است، اما آن می تواند به دلیل باز رها شدن درب یا سیم کشی معیوب نمایش داده شود.
 • کد خطا E41 نشان می دهد درب ماشین لباسشویی باز است.
 • کد خطا E43 نشان می دهد که در بخشی از برد کنترل که قفل درب را کنترل می کند، خطا رخ داده است.
 • کد خطا E44 نشان می دهد که به احتمال زیاد مشکل در مداری که تشخیص میدهد آیا درب بسته شده است یا خیر، وجود دارد.
 • کد خطا E45 خطا بین کنترل اصلی و قفل درب ماشین لباسشویی آریستون را نشان می دهد.
روش تعمیر و برطرف کردن کدهای خطا ۴۰، E41، E42، E43، E44 یا E45:
 • شما باید برای رفع اروهایی که با E4 شروع می شوند، قفل درب و سیم کشی و اتصالات بین قفل درب و برد کنترل اصلی را بررسی کنید.
 • برای رفع کد خطا E41 باید بررسی شود که درب بسته شده است یا نه.
 • اگر خطا همچنان ادامه یافت، قفل درب را بررسی کنید. برای برطرف کردن کد خطا E42، قفل درب و سیم کشی آن را بررسی کنید.
 • برای رفع ارور E43، اتصالات و سیم کشی بین برد کنترلی و قفل درب را بررسی کنید.
 • برای رفع کد خطا E44، سیم کشی و اتصالات به قفل درب را بررسی کنید.

اگر متوجه شدید که باید دستگیره درب ماشین لباسشویی خود را جایگزین کنید، از تعمیرکار حرفه ای برای تعمیر لباسشویی آریستون در محل کمک بگیرید.

ارور E61، E62، E66 یا E71 لباسشویی آریستون

کدهای خطا که با E6 یا E7 شروع می شوند، به مشکل در سیستم گرمایشی ماشین لباسشویی آریستون شما مربوط می شوند.

علت کد خطا E61: دستگاه شما به طور موثر آب را گرم نمیکند که معمولاً به دلیل المنت حرارتی معیوب ایجاد می شود.
علت کد خطا E62: آب در ماشین لباسشویی شما بیش از حد گرم شده است، به احتمال زیاد به علت یک پنل کنترلی معیوب رخ داده است.
علت کد خطا E66: خطا در اتصالات با المنت حرارتی را نشان می دهد.
علت کد خطا E71: سنسور دما معیوب در دستگاه لباسشویی آریستون شما خطا نمایش می دهد.

روش تعمیر و برطرف کردن کدهای خطا E61، E62، E66 یا E71:
 • شما باید المنت حرارتی، سنسور دما و اتصالات و سیم کشی به هر دو سنسور دما و المنت حرارتی را مورد بررسی قرار دهید.
 • هر خطا به مشکلی خاص در سیستم گرمایشی لباسشویی آریستون مربوط می شود.
 • برای برطرف کردن کد خطا E71، سنسور و سیم کشی را بررسی کنید.
ارور E82، E83، E93، E94، E95، E96 یا E97 لباسشویی آریستون
 • خطاهایی که با E8 و E9 شروع می شوند، مربوط به خطای برنامه نویسی در برد کنترل دستگاه لباسشویی آریستون شما مربوط می شوند.
 • بسیاری از ماژول های لباسشویی آریستون با استفاده از ترکیبی از دکمه های پرسی برای مطابقت با دستگاه شما پیکربندی می شوند.
نتیجه گیری در مورد کدهای خطا و ارور ماشین لباسشویی آریستون

در اینجا ارورها و کدهای خطای ماشین لباسشویی آریستون، علت رخ دادن خطا و خرابی ماشین لباسشویی آریستون به همراه روش های برطرف کردن آن ها به تفضیل شرح داده شد. در صورتی که ارور ماشین لباسشویی آریستون را بر روی نمایشگر مشاهده نمودید و موفق به برطرف کردن آن نشدید با نمایندگی آریستون تماس بگیرید.

هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.